Každý jeden rok spoločného života je dôvodom na radosť a malú oslavu. Po 8-, 25-, 50-, či nebodaj 60- rokoch manželstva už treba sláviť o čosi honosnejšie. Gratulovať môžete aj s pomocou originálnych blahoželaní a vinšov...

Diamantová svadba

/po 60 rokoch/

Slávnostné je ovzdušie dnes,
atmosféra zvláštna,
občania, čo chystá sa tu
v tejto sieni za slávu?
Veď je celá obec na nohách
a taká šťastná,
lebo drahí ……(meno) …..
slávia svadbu diamantovú!
Boli by sme všetci veľkí nevďačníci,
miesto srdca by sme v hrudi kameň mali,
keby sme sa tu dnes do jedného všetci,
drahým našim jubilantom nepoďakovali.

Zlatá svadba

/Po 50 rokoch/

Prišli sme sem ako vaše vlastné deti
blahoželať k vašej zlatej svadbe.
Nech vám ešte dlho zlaté slnko svieti
na tie roky zasiate v zlatej siatbe.
S nami tiež aj vaši vnuci – detné deti sú tu,
starkí naši, drahí oslávenci, milí!
Želáme vám zdravie, šťastie, veľa kľudu,
by ste v láske dlho medzi nami žili!

Strieborná svadba

/Po 25 rokoch/

Lesk strieborných šperkov
je matný oproti tejto slávnostnej chvíli.
Chvíli, v ktorej si pripomíname
spolu s vami …. výročie vášho sobáša.
Lesk strieborných šperkov
len na krátku chvíľu upúta oko človeka
a potom zovšednie.
Ale lesk vašich strieborných vlasov,
vašej striebornej lásky
nemôže zovšednieť ani vám,
ani nikomu z vašich blízkych,
ktorí sú tu dnes s vami,
aby vám naozaj z celého srdca
úprimne zablahoželali
k tomuto vášmu striebornému výročiu.
Striebro, strieborný šperk časom očernie.
Ale nech nikdy nestihne tento údel vašu
vzájomnú úctu, lásku a porozumenie!

******

To tiché áno na obežnej dráhe krúži,
obrúčky zašli, zošúchaný monogram.
Pripadol biely sniežik do kytice ruží.
Svadobný pochod, príhovor a zvonkohra.
Vyzváňa štvrťstoročie. Prelúdiá na organe.
Ej, roky, roky – slnko, mráz i blen.
Pre lásku zajtrajšiu sa v deťoch rozdávame,
keď úsmev odďaľuje neúprosný tieň.
A znova ako vtedy v nenačatej chvíli,
spojivo rúk a sŕdc do ďalších liet.
Strieborný pozdrav už len ku zlatu sa chýli.
Prítulné slová. Ó, ten najvzácnejší vzlet.

Bronzová svadba

/Po 8 rokoch/

Tak, ako slnko každé leto
rozdáva ľuďom bronz,
vám ho dnes v tejto slávnostnej
chvíli udelil život.
Udelil vám ho za to, že ste 8 rokov
dokázali v dobrom aj v zlom prekonávať
prekážky, ktoré vám pripravil.
O tom, že si toto ocenenie
plným právom zaslúžite,
nepochybuje nikto z vašich blízkych.
Všetci vám do ďalšieho
spoločného života želáme
veľa zdravia, porozumenia,
lásky a veríme, že sa
tu takto spolu opäť stretneme
pri ďalšom
výročí vášho sobáša.

Foto: Pixabay