Šťastný si, ak si takého druha vybrať vieš,
s ktorým aj šedinami obelený
až do samej staroby dožiješ.

Diamantová svadba

Slávnostné je ovzdušie dnes,
atmosféra zvláštna,
občania, čo chystá sa tu
v tejto sieni za slávu?
Veď je celá obec na nohách
a taká šťastná,
lebo drahí ……(meno) …..
slávia svadbu diamantovú!
Boli by sme všetci veľkí nevďačníci,
miesto srdca by sme v hrudi kameň mali,
keby sme sa tu dnes do jedného všetci
drahým našim jubilantom nepoďakovali.

Zlatá svadba

Prišli sme sem ako vaše vlastné deti
blahoželať k vašej zlatej svadbe.
Nech vám ešte dlho zlaté slnko svieti
na tie roky zasiate tiež v zlatej siatbe.
S nami tiež aj vaši vnuci – detné deti sú tu,
starkí naši, drahí oslávenci, milí!
Želáme vám zdravie, šťastie, veľa kľudu,
by ste v láske dlho medzi nami žili!

Strieborná svadba

Lesk strieborných šperkov
je matný oproti tejto slávnostnej chvíli.
Chvíli, v ktorej si pripomíname
spolu s vami …. výročie vášho sobáša.
Lesk strieborných šperkov
len na krátku chvíľu upúta oko človeka
a potom zovšednie.
Ale lesk vašich strieborných vlasov,
vašej striebornej lásky
nemôže zovšednieť ani vám,
ani nikomu z vašich blízkych,
ktorí sú tu dnes s vami,
aby vám naozaj z celého srdca
úprimne zablahoželali
k tomuto vášmu striebornému výročiu.
Striebro, strieborný šperk časom očernie.
Ale nech nikdy nestihne tento údel vašu
vzájomnú úctu, lásku a porozumenie!

******

To tiché áno na obežnej dráhe krúži,
obrúčky zašli, zošúchaný monogram.
Pripadol biely sniežik do kytice ruží.
Svadobný pochod, príhovor a zvonohra.
Vyzváňa štvrťstoročie. Prelúdiá na organe.
Ej, roky, roky – slnko, mráz i blen.
Pre lásku zajtrajšiu sa v deťoch rozdávame,
keď úsmev odďaľuje neúprosný tieň.
A znova ako vtedy v nenačatej chvíli,
spojivo rúk a sŕdc do ďalších liet.
Strieborný pozdrav už len ku zlatu sa chýli.
Prítulné slová. Ó, ten najvzácnejší vzlet.

Bronzová svadba

Tak ako slnko každé leto
rozdáva ľuďom bronz,
vám ho dnes v tejto slávnostnej
chvíli udelil život.
Udelil vám ho za to, že ste…… rokov
dokázali v dobrom aj v zlom prekonávať
prekážky, ktoré vám pripravil.
O tom, že si toto ocenenie
plným právom zaslúžite,
nepochybuje nikto z vašich blízkych.
Všetci vám do ďalšieho
spoločného života želáme
veľa zdravia, porozumenia,
lásky a veríme, že sa
tu takto spolu opäť stretneme
pri ďalšom okrúhlom
výročí vášho sobáša.