Zábava pre deti i dospelých. Zozbierali sme pre vás hádanky, s ktorými zaženiete nudu v ktorýkoľvek deň týždňa. Netreba však zabúdať ani na školské povinnosti. V stredu ich môžete vašim ratolestiam pripomenúť aj hravou formou, prostredníctvom hádanky.

Miesto písmen známok veľa,
posiata je nimi celá.
Rozprávky v nej nečakaj,
na pätorku pozor daj!
(ŽIACKA KNIŽKA)

S Jankou som v nej sedela,
na tabuľu hľadela.
Doska z dreva, štyri nohy,
sedeli už za ňou mnohí.
(ŠKOLSKÁ LAVICA)

Dobré srdce, múdre oči,
s úsmevom do triedy vkročí.
Naučí nás čítať, písať,
na všetko sa môžem spýtať.
(PANI UČITEĽKA)

Hrdo stojí v strede triedy,
na písanie slúžia kriedy.
Pred ňou stáť – to chce smelosť,
pre úspech tiež treba bdelosť.
(TABUĽA)

Mám štyri nohy a štyri rohy,
nekráčam nohami, nekolem rohami.
Čo na mňa naložíš, musím niesť,
zo mňa žiješ a mne nedáš jesť.
Povedz moje meno, ak vieš!
(STÔL)

Kto do kostola volá,
a sám tam nikdy nejde?
(ZVON)

Nemá rúk, a predsa silno bije.
(ZVON)

Nežije a predsa chodí,
človeka dobre vodí.
(HODINY)

Nie je dieťaťom, a predsa ručičky má.
Čo je to?
(HODINY)

Visí to a bije to,
nôh nemá a ide to.
Ruky má a neje to,
uhádnite, čo je to?
(HODINY)

Vo mne je tma, vonku svetlo.
Vonku zima, vo mne teplo.
Vonku teplo, vo mne mráz.
Kto vie moje meno z vás?
(KACHLE)

Ani sa nezelenám,
ani rastlinou nie som,
a predsa mnoho listov mám.
Čo je to?
(KNIHA)