Chcete vedieť tajomstvo, ktoré síce nie príliš rád priznávam, pretože v tom okamihu sa musím vyhýbať mnohým ľútostivým pohľadom?

… od roku 2007 nemám žiadny mobil … Tiež moja manželka a ani moje deti netelefonujú mobilnými ani bezšnúrovými telefónmi. A nemá to nič spoločné s tým, že by sme nechceli byť permanentne rušení pri prechádzkach, nakupovaní alebo v spoločnosti priateľov.

Nemá to nič spoločné ani s tým, že každý majiteľ mobilu je presne lokalizovateľný a kontrolovateľný a informácie o jeho polohe a rozhovore sú na mesiace archivované. Do internetu chodíme len cez kábel. WLAN a Bluetooth funkcie sú na všetkých našich počítačoch deaktivované.

Príčinou našej rodinnej mobilovej fóbie tiež nie je skutočnosť, že celá táto vysielacia orgia tohto storočia je príliš drahá, alebo že by sme považovali vydieranie a otrávenie prírody a ľudí v oblastiach ťažby tantalu (súčasť každého mobilu) za neľudské.

Skutočným dôvodom je, že som mal možnosť počas mojej vedeckej kariéry na Universitnej klinike vo Freiburgu nahliadnuť do originálnych spisov medzinárodnej vedy k tejto téme. Päť veľkých šanónov DINA4 plných anglických textov, štúdií a stovky hodnoverných príbehov utrpenia ľudí, ktorým žiarenie z mobilných telefónov spôsobilo ochorenie.

„Dakedy sme mikrovlnné žiarenie používali na kontrolu pôrodnosti. Dnes ním telefonujeme.“

Prof. Chiang, poradca WHO, China


Sú mobilné telefóny cigaretami budúcnosti?

My, mobiloví abstinenti, nie sme sami, ale patríme určite k menšine. A tak platí, že sa považuje za cool, keď sú dokonca malé deti majiteľmi jedného alebo viacerých mobilných telefónov. Tak isto sa kedysi považovalo za perfektné a elegantné fajčenie. Fajčiari cítili akúsi spolupatričnosť a podaktorí „spolupatrili“ tiež neskôr …. k armáde chorých na rakovinu. Aj keď sa Helmut Schmidt s cigaretami dožil vysokého veku, nie je to ešte dôkaz, že by fajčenie bolo neškodné.

Nemám chuť tak ako pri fajčení či pri azbeste 100 rokov čakať, kým pravda opäť výjde na povrch. Vy, ja a naše deti žijeme teraz. Nedôverujem žiadnym politickým ani hospodárskym prehláseniam.

„Rodičia by mali od tejto technológie držať svoje deti dostatočne ďaleko.“

Prof. König, Vedúci spolkového úradu pre ochranu proti žiareniu

Poisťovacie koncerny už nepreberajú zodpovednosť …

Už začiatkom roku 2000 vystúpili poisťovacie spoločnosi z dohôd s priemyslom na výrobu mobilných príjmačov. Nepreberajú žiadne škody na zdraví spôsobené mobilnými príjmačmi. Keď poisťovacie koncerny teda spoločnosti, ktoré poisťovaním zarábajú svoje peniaze, zaradia riziko mobilných príjmačov na úroveň azbestu, tu by mal zaostriť uši už snáď každý. Na základe doterajších dát je používanie mobilných príjmačov minimálne tak škodlivé ako fajčenie.

Napriek tomu obchod s mobilnými príjmačmi prekvitá. Len v Nemecku je uzavretých momentálne cez 100 miliónov zmlúv. Viac ako 5 miliárd mobilov je celosvetovo v prevádzke. A nielen to! Ďaľšie pramene žiarenia ako bezšnúrové telefóny a WLAN sú v miliardových množstvách poctivo používané.


Najrôžnejšie pramene žiarenia

K viac ako 5 miliardám mobilov sa pripájajú stovky miliónov vysielacích veží. Podobné žiarenia ako u mobilných príjmačov (GSM, UMTS (3. generácia mobilov) a LTE (Long Term Evolution 4. generácia mobilov) sú tiež vyžarované z bezšnúrových telefónov (DECT), rádiového internetu (WLAN-Wireless Local Area Network), babyphonov, moderných elektronických meračov na kúrenie, inteligentných meračov elektriny (Smart Meter), Funk-DSL-zariadení a v budúcnosti aj áut a prístrojov na meranie spotreby vody. Taktiež bezšnúrové televízne hry patria k mikrovlnným žiareniam. Len za dobu 20. rokov sa stal tento svet, v ktorom žijeme, miestom popretkávaným t isíckami umelých technických frekvencií. Popritom nie sú ešte započítané technické žiarenia vysielané z 20 000. satelitov po celom svete. Jedno majú spoločné a to, že vysielajú umelé, vysokofrekvenčné, eletromagnetické polia (HF-EMF).

„Ožarovali sme slepačie vajcia v inkubátore silou žiarenia, ktorá leží pod aktuálnymi nemeckými hraničnými hodnotami. Každé embryo bez výnimky bolo usmrtené. Nevyliahlo sa jediné kuriatko, ktoré by toto žiarenie prežilo. Z kontrolovanej skupiny, ktorá nebola ožarovaná sa vyliahla bez výnimky zdravá hydina.“

Prof. Dr. Dr. A. Varga, Inštitút hygieny Univerzity v Heidelbergu

Nové výstrahy …

Máj 2011: Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny WHO, ktorá je považovaná za konzervatívnu, zaraďuje mobilné vysielanie za „pravdepodobne spôsobujúce rakovinu“ (úroveň 2B). Tým stojí mobilné žiarenie na tej istej úrovni ako pesticídy, DDT, chloroform, plesňové jedy, výfukové plyny, ťažké kovy (olovo), baktérie a napr. tiež Humane Papilloma Virus (HPV).

Ruská komisia pre ochranu pred žiarením (RNCNIRP) bila uz v apríli 2011 na poplach:

Obavy vyvolávajúce je najmä imenzný nárast ochorení za posledných 10 rokov najmä u detí a mládeže. Ochorenia centrálneho nervového systému a poruchy imunitného systému vzrástli u mládeže o 855. U detí do 14 rokov vzrástol počet rôznych ochorení o 605. Riaditeľ ruskej komisie pre ochranu pred žiarením, Prof. Jury Grigoriev povedal: „V štyroch kontolách počas roka u 196. detí vo veku od 7-12 rokov, ktoré všetky používali mobilné komunikačné prístroje, bol zaznamenaný neustály pokles kognitívnych funkcií.“

Hlúpe deti?

V preklade to znamená, že deti ktoré majú mobilné telefóny sú hlúpejšie. Dr. Rau, riaditeľ Paracelsusovej kliniky v St. Gallen povedal: „Keď budeme deti aj naďalej vystavovať tomuto žiareniu, skončíme s hlúpymi deťmi.“

Štúdia z roku 2008 dokázala, že deti ktorých matky počas tehotenstva telefonovali bezšnúrovými telefónmi sú častejšie hyperaktívne a preukazujú poruchy v správaní. Keď tieto deti dostanú ešte pred 7. rokom života svoj vlastný mobil, s ktorým telefonujú, má z nich 25% duševné problémy, 34% má problémy s rovesníkmi, 35% preukazuje hyperaktivitu, 49% nápadné správanie. Francúzsko zakázalo používanie mobilných telefónov pre deti a francúzske odbory odmietajú inštaláciu WLAN do národných knižníc.


Život v blízkosti vysielačov …

Neuveriteľné, ale všetky mne prístupné vyšetrenia k zdravotnému stavu obyvateľstva žijúceho pri zariadeniach mobilného žiarenia presne potvrdzujú:

Ľudia, ktorí žili dlhšie ako 5 rokov v blízkosti vysielacích veží pre mobilné vysielanie, zomierajú až trikrát častejšie a skôr na rakovinu. Dr. Eger to dokázal už v roku 2004 v nemeckom meste Naila. Medzičasom existujú viaceré vedecké výskumy, ktoré tieto výsledky dokazujú. Vedci Univerzity Blo Horizonte v Brazílii vyšetrili 219 873 obyvateľov. Čím bližšie k vysielacej veži žili, tým častejšie zomreli na rakovinu.

Ale nie len riziko ohrozenia rakovinou je zvýšené. Štúdie zo Španielska, Francúzska, Nemecka a Rakúska dokladujú: Obyvatelia, ktorí bývajú v blízkosti vysielačov sa sťažujú viac na poruchy spánku, depresie, problémy s kĺbami, náklonnosť na infekcie, zmeny pokožky, poruchy videnia, bolesti brucha, tinitus, závrate, bolesti hlavy, dennú únavu, zmeny krvného tlaku, poruchy pamäte – a to sú len tie najčastejšie symptómy.

Čo sa dá ešte sledovať v blízkosti vysielacích veží? Nie sú to len škodlivé efekty pre ľudí, ale aj pre rastliny a zvieratá. Niektorí experti tvrdia, že elektromagnetické žiarenie je dôvodom výhynu včiel. Tiež orientácia vtáctva je narušená. Prírodní lekáry potvrdzujú, že osoby ktoré trpia na chronickú boreliózu trpia pri žiarení ešte väčším množstvom symptómov.

Naopak, fauna a flóra v posledných a zriedkavých „dierach“, teda tam, kde sa nedá chytiť ešte žiadne rádio, televízor alebo telefonovať mobilným telefónom, je oveľa bohatejšia a zdravšia. Medzičasom sa tam tmolí už veľa elektrosenzibilných ľudí. Museli opustiť dom, prácu, rodinu, pretože len v týchto „dierach“ sú zdraví. Je to viac ako 6 miliónov ľudí iba v Nemecku. Tendencia stúpa.

Najčastejšie symptómy elektrosensibility sú:

Vyčerpanosť, bolesti hlavy, únava, poruchy spánku, podráždenosť, nervozita, depresie, poruchy pamäte, poruchy koncentrácie, závrate, šumenie v ušiach, poruchy srdca a krvného obehu, pálenie kože, krvácanie z nosa, zmätenosť, pokles cukru až do omdletia. Už v roku 1932 bola choroba z ožiarenia krátkymi vlnami označená za „mikrovlnný syndróm“.

Čo môžeme urobiť sami?

> Ak je to možné, vyhýbať sa bezšnúrovým komunikačným systémom

> Obmedziť dĺžku telefonických hovorov cez mobil

> Nepoužívať WLAN, keď existuje alternatíva

> Vytvoriť si bezrádiové a neožarované miesto na spanie

Autor: Dr. Joachim Mutter, dňa 23. septembera 2013
(Pre Vás preložila Svetlana Wenzl)