1453228S deťmi si môžete vyrobiť takýchto jednoduchých, krásnych ježkov.

Potrebujete:
šišky
biela plastelína
čierne a nové korenie

Pripravte deťom tváričky na ježkov, ktoré potom pripevnite na šišku. Deti môžu ježkovi samé dať noštek, ušká a očká.