IMG_20160828_143632

 

 

 

 

 

 

Na juhovýchod od obce Pavčina Lehota sa nachádza “Zámček” alebo “Hrádok”. Je to lesný kopec na severe výbežku masívu Opalenisko, hradisko s vyvinutým valovym opevnením so stopami osídlenia z neskorej doby bronzovej zo včasnej doby laténskej (3.stor.p.n.l.) a neskorej doby rímskej (4.stor.n.l.).

IMG_20160828_145949

 

 

 

 

 

Toto územie o ploche 0,58ha bolo dňa 27.10.1967 vyhlásené za Kultúrnu pamiatku. V roku 1977 sa na lokalite uskutočnil zisťovací prieskum za účelom bližšieho kultúrneho a časoveho zariadenia. Poloha Zámčeku na nepravidelný obdĺžnikový tvar (70 x 40m). Severovýchodná časť predstavuje akropolu, ktorá plnila funkciu hrádku i v ranom stredovaku (13. storočie). Poloha Zámčeku mala výhodnú terénnu konfiguráciu – z troch strán ju chránil strmý zráz. Západno-východné prístupové strany polohu chránili dve obrátené priekopy. Zisťovacím rezom a obrátených priekopách za získal početný keramický materiál, ktorý bol zaradený do obdobia púchovskej kultúry a ranného stredoveku.

IMG_20160828_151208V súčasnosti sa tu nachádza výhliadková veža, z ktorej máte pohľad na okolité obce a dokonca uvidíte aj mesto Liptovský Mikuláš. Na toto miesto sa dá dostať z dvoch strán, buď od Pavčinej Lehoty, ako je spomenuté vyššie, alebo z druhej strany od obce Lazisko, kadiaľ sme išli aj my. Na konci obce sa dáte smerom doľava, na lúke môžete odparkovať auto a potom už len idete poľnou cestičkou smerom dohora, až sa dostanete k výhliadkovej veži. Celá prechádzka trvá asi 1/2 hodinku a zvládnu ho aj menšie deti.

Uložit