Brada – koleno – lakeť
Hráči sa očíslujú. Prvý si zacvakne loptičku pod bradu. Druhý ju musí prevziať od prvého tak, že ju zacvakne pod koleno (t.j. chytí medzi stehno a lýtko). Žiaden z hráčov sa loptičky nesmie dotýkať inými časťami tela. Ak sa druhému podarí prevziať kolenom spod brady prvého, tretí ju od neho musí prevziať lakťom, štvrtý bradou … Ak loptička spadne, začína sa znovu od prvého hráča. Vyhráva družstvo, ktorého posledný hráč pevne drží loptičku predpísaným spôsobom ako prvý.

Slepé mesto (Deň trifitov)
Hráčom oznámime, že z nejakého dôvodu (rozpad ozonosféry, únik chemikálie, pokusy zp zbraňami …) všetci obyvatelia zeme (až na vzácne výnimky) oslepli. Súčasne sa lokálne dôsledky katastrofy prejavia maximálne (vysoká pravdepodobnosť úmrtia) práve v oblasti, kde sa hráči nachádzajú. Takže je nutné čo najskôr sa dostať do bezpečia. Každá družina má to šťastie, že sa v jej strede nachádza jeden vidiaci. (Ostatným zaviažeme oči šatkou). Cestou musia prekonať rôzne prekážky :
– potok
– indiánsky most, t.j. dve laná našponované medzi dvoma stromami vo vzdialenosti asi 1,5 metra – po dolnom sa ide, horného sa hráči pridŕžajú
– vyriešiť jednoduchú zašifrovanú správu
– zabezpečiť si podmienky na prežitie
– nazbierať potravu
– uvariť bez pomoci vidiaceho člena čaj (dotyčný je “chorý”, smie im iba radiť)
– zabezpečiť prenos vidiaceho …
Je dobré zaradiť aj časovku (niektorým územím je nutné prejsť v čo najkratšom čase kvôli zvýšenej rádioaktivite a pod. – stopuje sa čas a k celkovému času sa pričítava desaťnásobok). Vyhráva družstvo s najmenším výsledným časom, ale nemusí to byť pravidlo.

Psí pretek
Obmedzenie pri psom preteku je iného typu, ako pri slepom meste. Z hráčov sa stane svorka psov – môžu sa dorozumievať iba hafkaním (a to ako medzi sebou tak aj s okolitým svetom). Opäť môže jeden z družiny robiť výnimku – psovoda. Pred svorku možno postaviť rôzne úlohy napr. vyštekať si (samozrejme bez psovoda) v krčme malú kofolu s potvrdením o zaplatení; postaviť sane na ktorých musia odviezť psovoda po určenej trase (zvlášť pôsobivé v lete); prípadne prejsť hranicu z USA do Kanady (Na hranici stojí hraničiar, ktorý hovorí len po francúzsky a nepustí záprah, kým nemá dostatok potravín, potvrdenie z národného výboru alebo niečo podobné – pekná situácia môže nastať, keď psovod nevie po francúzsky ani pol slova, ale niektorí psy hovoria plynne francúzsky, ale nič im to nie je platné). Je možné usporiadať závody psích záprahov so saňami.

Archa

“Pred vodami potopy vošiel Noe a s ním jeho synovia do archy. Z čistých zvierat aj zo zvierat, ktoré nie sú čisté, z vtáctva i zo všetkého, čo sa plazí po zemi, vždy po páre vošli samec a samica k Noemu do archy, ako mu Boh prikázal. Po siedmich dňoch potom prenikli na zem vody potopy.” (Kniha Genezis – hlava 7, verše 7 – 10)
Hra ukazuje že to vtedy Noe nemal nijak ľahké. Úlohou hráčov je najprv postaviť archu (4 brvná dlhé aspoň dva metre postaviť do štvorca) a potom do nej nanosiť čo najviac zvieratstva. (Stačí ich doniesť, nemusia tam ostať do konca hry.). Bodovanie je približne takéto:

Zvieratko

Body
hmyz

1
obojživelníci a plazy

3
vtáci

4
cicavce menšie alebo rovnaké ako pes

5
cicavce väčšie ako pes

7

(Bodovanie je voľné, vedúci kľudne môže pridať bod za zvlášť pekný “úlovok”, môže zhodnotiť nápad dovliecť do archy ryby alebo iné vodné živočíchy alebo strhnúť bod za nešetrné zachádzanie. Je tiež možné pridať bod za úplný párik (Pozor! Decká môžu vydávať jedného zajaca najprv za samca, potom za samičku!) Aby si vedúci zachoval pri bodovaní voľné ruky, nemusí zverejňovať bodovaciu tabuľku. Na záver je možné zinscenovať začiatok potopy (nejaké veľkolepé polievanie).

Rebrík rallye
Ako napovedá názov, na hru je potrebný rebrík dosť dlhý na to, aby sa doňho mohla navliecť jedna družina. Hráči sa postavia do zástupu, položia si rebrík na ramená a môže sa bežať. Už samotná dostatočne kľukatá trasa v hustej mladine dá hráčom zabrať. Je možné povkladať aj prekážky :
– znížený strop – fiktívny asi 1,2 metra nad zemou
– povinná spiatočka
– skúška stability – všetci skáču na jednej nohe
– nočná etapa – všetci okrem prvého majú zaviazané oči …
Dá sa vyhlásiť, že motor musí byť vždy v chode – aspoň dvaja členovia družiny musia vrčať.

Poklady
Každá družina na začiatku vyrobí poklad (väčšinou zjediteľný napr. puding s piškótami). Potom má hodinu na to, aby poklad skryla. (Za hodinu musí byť späť v tábore). S každou družinou však ide jeden člen niektorej inej družiny, tzv. špión. Tomu musí družina ukázať, kam poklad skryla. Špión si cestou nesmie robiť poznámky. Po návrate špión opíše svojej družine cestu k pokladu (je možné zakázať mu pri tom kresliť). No a úlohou každej družiny je nájsť svoj poklad. (Je dobré deckám pripomenúť, že ho nemajú hneď celý zjesť, ale že majú odložiť aj špiónovi.)

Labyrint
V mladine sa jednoduchým spôsobom dá vytvoriť zložité bludisko za pomoci špagátu. Lepšie než vytvárať s pomocou špagátu uličky je zaviesť pravidlo, že hráči sa musia stále držať špagátu. Prestúpiť na iný špagát sa smie len tam, kde je priviazaný. (Teda v K1 áno, v K2 nie – pozri obrázok) Aby sa nedala použiť finta “choď stále vpravo” je dobré zriadiť dva okruhy (vonkajší na ktorý sa dostanú zo štartu a vnútorný, z ktorého vedie cesta do cieľa. Obidva okruhy sú však niekde prepojené – obrázok). V cieli môže byť vrecko s cukríkmi a kto tam príde, môže si jeden zobrať. Je pekná finta zriadiť z vonkajšieho okruhu vyhliadkovú trasu, ktorá ide tesne okolo cieľa, ale nejde až celkom k nemu (V). (Je samozrejmé, že labyrint má spústu odbočiek a slepých chodieb.) V labyrinte zo 700m špagátu sa dá blúdiť vyše hodinu.

Dekáč
Na hru treba dve deky zviazané špagátom do šúlca asi meter dlhého a dve šatky. Dvom hráčom sa zaviažu oči a každý dostane jednu zviazanú deku ako kyjak. Ostatní stoja okolo a tvoria mantinel. Každý sa snaží nájsť súpera a dekou mu podraziť nohy alebo inak spôsobiť aby spadol.
Aj keď hra “zvonku” vyzerá, akoby šlo o boj na život a na smrť, zďaleka to nie je také strašné. Napriek tomu však doporučujeme hrať ju vonku na tráve.

Šarády
Hráči sa rozdelia na dve skupiny. Jedna skupina vymyslí názov filmu, v ktorom sa nevyskytuje vlastné meno. Potom si zavolá jedného hráča z druhej skupiny a tomu povie názov a produkciu filmu. Tento hráč musí potom názov filmu ukázať posunkami svojej skupine. (Pozor! Ukazuje sa názov, nie dej!)
Dohodnuté posunky:
Produkcia
ľavá dlaň – SR
chrbát ruky – USA
ostatné štáty ako na mape vzhľadom na prvé dva
Počet slov – ukáže sa na prstoch, malé slová (predložky, spojky) sa ukazujú ako ohnuté prsty.
Potom hráč ukáže, ktoré slovo ide predvádzať – smie ukázať slovný druh (1 – podst.m., 2 – príd.m., …, 10 – citoslov.) Potom ho predvedie. (Počet písmen sa neukazuje).
Takto pokračuje až kým neukáže celý názov alebo ho jeho skupina neuhádne.
Synonymum – otáčanie ruky (niečo podobné)
Ohýbanie – ukazuje sa dvoma rukami ako keď sa niečo zohýba.
Ako pomôcky je povolené používať len spoluhráčov. Nesmie sa písať, kresliť ani používať prstovú abecedu.
Keď druhá skupina film uhádne, skupiny si vymenia úlohy.
P.S. Ten kto ukazuje nie len že nesmie hovoriť, ale ani vydávať žiadne zvuky (napr. vrčať ako auto).

Hry boli prevzaté zo stránky www.animator.sk