Každú ženu, či už tehotnú alebo iba pripravujúcu sa na rolu matky zaujíma, aká bude výška jej materskej. Počas materskej dovolenky, ktorá sa dovolenkou nazýva iba zo zvyku budete od štátu dostávať peňaždnú dávku, odvodenú od Vašej hrubej mzdy.

Výšku materskej si vypočítate zadaním mzdy do kalkulačky, ktorú sme pre Vás pripravili. Nezabudnite pridať ani dĺžku obdobia, počas ktorého budete materskú čerpať. 

  • Materská sa od roku 2017 zvýšila zo 70% vymeriavacieho základu o 5%. Pre rok 2019 preto platí hodnota 75% z denného vymeriavacieho základu.
  • Maximálna možná výška materskej je 1460 eur za jeden mesiac. Ak presiahnete túto sumu, platí pre Vás hodnota 1460 eur.

Ako sa vypočíta výška materskej?

Výška finančného príspevku sa vypočíta podľa vzorca. Ide o 75% z DVZ (denného vymeriavacieho základu). Sociálna poisťovňa popisuje DVZ ako podiel základov, z ktorých sa za rozhodujúce obdobie platilo nemocenské poistenie. Pri výpočte výšky materskej sa zohľadnuje dĺžka poberania dávky.

Pre jednoduchý výpočet použite kalkulačku vyššie. Pre špeciálne prípady odporúčame obrátiť sa na miestnu pobočku sociálnej poisťovne, kde Vám pracovníčky radi poradia.

Prehľad pravidelných materských dávok a jednorazových príspevkov pre rok 2019 nájdete v článku: Materská dovolenka a rodičovksý príspevok

Maximálna výška materskej je 1460 EUR mesačne.