Prajem všetkým to, čo sa má priať ,
nech sa stane to, čo sa má (len to dobré) stať!
Aby človek človeka v úcte a láske mal!
Aby nikto z Vás sám nezostal!
Aby sa každý deň bolo s kým smiať!
Aby každý mohol kus chleba do dlaní vziať!
Aby všetkým zdravie, šťastie, láska a pohoda slúžili!
Aby Vás starosť, zloba, závisť a chamtivosť obišli!
Aby ste iba od radosti plakali
a takto príjemne aj nastávajúci rok 2011 a všetky ďalšie prežili!
Nech Božie požehnanie Vás sprevádza
a Vaše cesty nech sú priame…
Rozdávajte pokoj, radosť a lásku
aby Vás všade radi mali…
Ak prídu ťažké chvíle
nech ich pokojne s Božou pomocou vyriešite…