Ak si myslíte, že riešiť otázky ohľadom financií s malým dieťaťom nie je rozumné, pokúsime sa vás presvedčiť o opaku a uviesť niekoľko dobrých príkladov a dôvodov, pre ktoré sa pestovať finančnú gramotnosť u malých detí naozaj oplatí.

Mnohí rodičia si kladú otázky súvisiace s peniazmi. Či dávať deťom vreckové? Či peniaze vôbec potrebujú? Aká suma je ideálna a kedy vhodná? Či to vlastne celé nie je na škodu?

Mali by ste si ale uvedomiť, že šťastie a úspech v živote prichádza k tým, ktorí si môžu peniaze nielen zarobiť, ale aj racionálne riadiť. Preto by bolo pekné a vhodné už od útleho veku naučiť deti správnemu prístupu a postoju k peniazom, pretože zachrániť rodinný rozpočet dokáže nie len pôžička online ihneď na účet, ale v mnohých situáciách aj správna finančná gramotnosť, ktorá sa pestuje u človeka už od malička. 

Financie sú príležitosť

Ak má dieťa (od určitého veku) menšie vreckové, necíti sa medzi rovesníkmi ponižujúco.  Peniaze v detstve a samozrejme pod dohľadom rodičov, rozširujú ich skúsenosti s plánovaním osobného rozpočtu a pripravujú ich na budúcu zodpovednosť vo vzťahu k osobnému rozpočtu. Nedostatok vreckového naopak môže spôsobiť negatívny postoj voči rodičom.

Peniaze v rukách dieťaťa ale nie sú vždy efektívnym nástrojom. Ak sú v ich množstve neobmedzené, prestávajú poznať ich cenu. To znamená, že čím staršie bude vaše dieťa, tým dôležitejšie je vštepiť mu myšlienku: že financie neznamenajú moc a absolútne právo, ale skôr príležitosťou, ktorá vo veľkej miere závisí od nás samotných.

Buďte im príkladom

Asi jednou z najlepších možností, ako naučiť deti hospodáriť s peniazmi, je byť im dobrým príkladom. Deti sa učia, pozorujú svoje okolie a všetko, čo sa v ňom deje. Preto si budú brať príklad aj z toho, ako viete hospodáriť s peniazmi a riadiť svoj rodinný rozpočet. Veď ani pôžička bez dokladovania príjmu nemusí byť automaticky zlým riešením, ak ju viete včas a na základe dohody celú splatiť. 

Je dobrý pravidelný prísun peňazí?

Jedným z najlepších spôsobov, ako vypestovať v deťoch schopnosť riadiť si svoj malý rozpočet, je dávať im vreckové nie denne, ale týždenne alebo dokonca (v prípade tínedžerov) mesačne. Samozrejme, je potrebné prejsť na tento bod až po pochopení štruktúry výdavkov, keď ste ich naučili rozdeliť si výdavky na nevyhnutné a dodatočné.

Po získaní určitej sumy na konkrétne časové obdobie si bude musieť študent stanoviť priority sám, rozdeliť peniaze tak, aby to stačilo na základné potreby – tak na nákup cestovnej karty, ako aj na platenie  stravovania a nejaké drobné radosti.

Nepomáhajte deťom, keď urobili chybu

Nebuďte nervózni, ak sa ukáže, že dieťa minulo rozpočet príliš skoro. Stáva sa to mnohým a dokonca aj dospelým. Deti sa ale iba učia, ako zaobchádzať s peniazmi, takže nie sú imúnne voči chybám. Hlavnou vecou nie je pridanie finančných prostriedkov nad rámec toho, čo už bolo pridelené. Niekoľko dní bez peňazí nebude nič iné, ako dobrá lekcia.

V opačnom prípade bude dieťa predpokladať, že jeho činy nemajú žiadne následky. Nepocíti žiadne výčitky a bude sa spoliehať vždy na druhých. Pomoc od rodičov alebo študentská pôžička sú v určitom veku riešenie, ale aj tu potrebuje dieťa alebo tínedžer vedieť s financiami hospodáriť. 

Každé dieťa a človek je iná osoba a jeho pohľad na veci sa môžu od toho vášho líšiť. Buďte preto vždy pripravení na otvorený dialóg, najmä v oblasti financií. Neponáhľajte sa kritizovať jeho činy. Zistite jeho názor a potom sa podeľte o svoje skúsenosti.

Čím skôr začnete so svojím dieťaťom hovoriť o peniazoch, tým skôr v ňom budete rozvíjať rozumný prístup k financiám a rodinnému rozpočtu.