Recesiádu sme zvykli na tábore robiť ako celopoobednú akciu so spústou disciplín. Väčšina disciplín je však použiteľná aj samostatne alebo pri rozdeľovaní do družín na začiatku. U niektorých hier uvádzame len názov so stručným popisom, lebo viac uviesť netreba. Každú disciplínu vyhodnocujeme samostatne a víťaza odmeníme nejakou drobnosťou (alebo aj nie).

Slon
Hráč sa chytí ľavou rukou za nos, vzniknutou slučkou prestrčí pravú ruku a tou sa chytí kolíka, ktorý vyčnieva zo zeme asi 20 cm. Po odštartovaní je jeho úlohou desaťkrát (príp. viackrát) sa otočiť okolo toho kolík (stále sa ho drží a obieha okolo neho ako pri černošskom tanci) a potom obehnúť strom vzdialený asi 20 metrov a vrátiť sa naspäť. Stopuje sa čas.
Hod oštepom
Hod zápalkou do diaľky. Hod listom papiera.
Letecký deň
Veľkolepá súťaž najnovších modelov papierových lietadiel.
Hod vajíčkom
Súťaž dvojíc. Na začiatku stojí každá dvojica od seba na 2 kroky. Prehodí si medzi sebou vajíčko. Ak sa prehod podaril, jeden z dvojice ustúpi o krok. Ak sa nepodaril, dvojica vypadáva. Vyhráva dvojica, ktorej sa podarí prehodiť vajíčko na najväčšiu vzdialenosť.
Hod balónom napusteným vodou
Balóny sa napustia vodou, aby mali priemer asi 15 cm a zaviažu. Ostatné pravidlá ako hod vajíčkom.
Lomidrevov pohár
Do 30 sekúnd rozlámať zápalku na čo najviac častí.
Skok s kufrom (príp. s batohom)
Skok za roh
Rozbehová dráha široká 1 meter, odrazisko asi 50 cm od rohu, hodnotí sa odchylka v smere kolmom na rozbeh (účelom je doskočiť čo najďalej v smere šípky)
Slalom s pingpongovou loptičkou na lyžičke (môže sa držať v ústach)
Hodnotí sa čas. Pád loptičky = zlý závod.
Trojnohý beh
Dvojica je k sebe priviazaná v členku a kolene. Treba prebehnúť danú trasu v čo najkratšom čase.
Preťahovanie lanom
Či už klasické, alebo lano zastupuje tenký špagát, ktorý každý môže držať iba palcom a ukazovákom jednej ruky.
Horolezecký futbal
Normálny futbal až na ten drobný detail, že všetci hráči sú priviazaní na jednom horolezeckom lane, striedavo po jednom členovi z každého družstva. (Pozor, aby sa slučky na ktorých sú priviazaný, nezaťahovali. Doporučujeme ambulančný uzol.) (Ono aj tak treba dávať pozor. Keď sa ťahá dostatočne silno, zatiahne sa aj dračia slučka. – Overené konkrétne pri tejto hre.)

Hry boli prevzaté zo stránky www.animator.sk