Produktivita zamestnancov môže byť ošemetná záležitosť. V dnešnej dobe už nadriadení veľmi dobre vedia, že pracovný výkon zamestnancov ovplyvňuje veľa faktorov a že vysoká mzda až tak celkom nestačí. Dokonca je dokázané, že zamestnanci s vysokou mierou angažovanosti sú produktívnejší. Takže diskutovať o produktivite bez toho, aby sme premýšľali o angažovanosti zamestnancov, nemá zmysel.

Pokračujte v čítaní a dozviete sa, ktorými ďalšími spôsobmi môžete produktivitu svojho pracovného tímu zvýšiť aj vo vašej firme.

Poskytujte a prijímajte spätnú väzbu

Zaviesť a dodržiavať v podniku dôležité ISO 45001 normy pomáha. Avšak, pre úspech potrebujete aj spätnú väzbu.

Aby boli preto vaši zamestnanci úspešní, musíte vedieť, čo ich brzdí v rozvoji. To však zistíte len tak, že budete s nimi komunikovať.

Poskytovaním pravidelnej spätnej väzby môžete tiež ponúknuť pomoc a užitočné informácie. Pretože ak existuje priestor na zlepšenie v angažovanosti zamestnancov, čím skôr sa problém začne riešiť, tým rýchlejšie sa odstráni.

Mentorujte svojich zamestnancov bez toho, aby ste sa na nich pozerali zhora

Pripraviť si kvalitné raňajky do práce je základ úspechu a dlhodobo dobrého výkonu.

Dobrým spôsobom, ako zvýšiť produktivitu vášho tímu, je podeliť sa tiež s ním o svoje skúsenosti a odborné znalosti. Mentoring môže byť veľkým prínosom, keď sa robí správne. Táto metóda nielenže udržuje váš tím v učení, ale tiež udržiava každého na špici a nikto pritom nezaostáva.

Ak niektorý z vašich zamestnancov potrebuje pomoc s úlohou, pomôžte mu. Ukážte zamestnancovi, ako by sa mala práca vykonať, alebo pomôžte nájsť riešenie daného problému. V úlohe manažéra musíte zabezpečiť, aby každý robil svoju prácu správne, čo niekedy zahŕňa poskytnutie dodatočných pokynov a usmernení.

Poskytnite svojim zamestnancom potrebné nástroje na prácu

Nielen z posledných rokov pandémie sa zachoval dobrý zvyk, poistiť výkon a zdravie tímu prísunom dôležitých vitamínov pre zamestnancov.

Vaši zamestnanci však potrebujú na úspešnú prácu aj správne nástroje. Môže to znieť ako samozrejmosť, ale vo svete, ktorý technológia zrýchľuje, kde zložitosť narastá exponenciálne, je dôležité zaoberať sa touto témou pravidelne.

Ak to nemôžete urobiť sami, napríklad preto, že váš tím je zložený z vysoko špecializovaných zamestnancov, potom prvou úlohou bude požiadať váš tím o podporu. Dajte im nejaký čas na prieskum a predstavenie nových technológií a vývoja vo svojom odbore, o ktorých si myslia, že by mohli zvýšiť ich produktivitu a uvidíte, že efekt zlepšenia sa dostaví.

(A/PR), zdroj obrázka: fizkes/Shutterstock.com