Bezpečnosť pri práci predstavuje dnes pre mnohé, ak nie všetky firmy základný pilier úspechu. Nebolo tomu tak ale vždy. Napriek tomu, že priemyselná revolúcia vypukla v 18. storočí, prvé oficiálne zákony o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa začali aplikovať a využívať v praxi až v 70. rokoch 20. storočia. A aj keď sa postupom času mnohé veci formovali za chodu, je preukázané, že už aj samotná informovanosť a zvýšenie povedomia o bezpečnosti prináša fantastické výsledky.

Najlepším dôkazom je certifikát bezpečnosti, ktorým môžu firmy počet pracovných úrazov, nehôd a zranení znížiť o niekoľko desiatok percent. Máme však niekoľko ďalších zaujímavých faktov, ktoré vás môžu príjemne šokovať.

Bezpečnostné označenie, ktoré varuje pred rizikami, znižuje nehodovosť až o 80 %

Všimli ste si a pomysleli, že mnohé firmy majú dnes svoje priestory vybavené až neúnosne veľkým počtom bezpečnostného značenia? Má to svoj dôvod, pretože nielen kvalitné pracovné rukavice, ale aj oznamy majú pri bezpečnosti v práci svoj zmysel.

Jednou štúdiou sa zistilo, že takéto kroky môžu znížiť nehodovosť až o 80 %. A je to v podstate logické, pretože keď vstúpite do továrne alebo na stavenisko plné takéhoto označenia, okamžite si uvedomíte všetky prítomné nebezpečenstvá.

Aj keď ich je veľa, každá z týchto značiek vás upozorní na potenciálne nebezpečenstvá a nabáda vás, aby ste na ne mysleli, keď sa nachádzate v oblasti plnej hrozieb a možného rizika poranenia tela.

Rizikové povolania to nemajú jednoduché

Myslieť na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci musí každý dobrý operátor výroby. Napriek tomu, že rizikových a nebezpečných povolaní je veľmi veľa, najviac ohrození sú ľudia na stavbe.

Školenie o bezpečnosti pre pracovníkov v takomto prostredí je preto rozhodujúce a nevyhnutné! Podľa ďalšej štúdie utrpia všetci stavební robotníci počas svojho života aspoň jeden pracovný úraz. Za predpokladu 45-ročnej kariéry v tomto segmente je riziko invalidného zranenia 70 % a riziko smrteľného zranenia je 1:200. Stavebný robotník, ktorý začína vo veku 20 rokov, má tiež 15 % šancu, že sa u neho podľa veku vyvinie obštrukčná choroba pľúc.

Jednoduché to nemajú ani ďalšie rizikové povolania, medzi ktoré sa radí:

  • Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a poľovníctvo.
  • Ťažba.
  • Doprava a skladovanie.
  • Stavba.

Vďaka solídnemu bezpečnostnému programu, ktorý je podporovaný technológiou a neustálym školením, sa dá ale mnohým nehodám predísť, preto je nutné na tieto opatrenia a kroky včas myslieť.

Pády predstavujú najväčšiu hrozbu

Pády sa nestávajú len na výškových projektoch, dokonca aj pád zo strechy domu alebo do plytkej priekopy môže byť smrteľný. Neustále pády na pracovisku hrozia však najmä stavebným robotníkom.

Niektoré bežné problémy, ktoré spôsobujú pády pri stavebných projektoch, sú nedostatočné osvetlenie, klzké povrchy, chýbajúce zábradlia, poškodené rebríky alebo lešenia a nesprávne používanie ochranných prostriedkov proti pádu. Riziko pádu je tiež vyššie, keď sa nedodržiavajú bezpečnostné postupy alebo keď pracovníci nemajú dostatočné školenie.

Ochranné pracovné pomôcky, používaná pohodlná pracovná obuv a dodržiavanie zákonov a dôležitých opatrení môže týmto a iným nepríjemným stavom predísť.

(A/PR), zdroj obrázka:FLUKY FLUKY/Shutterstock.com