K štedrovečernému stolu sadám,
myslím na tých, čo mám rada.
Posielam ti anjela, aby ťa chránil
posielam ti lásku, ktorej verím,
posielam ti plamienok, nech ti v srdci blikoce
a ja ti prajem tie najkrajšie Vianoce.

Nech vianočný stromček svieti
naozaj pre všetky deti,
nech vianočný stromček žiari
všetkým mladým, aj tým starým.
Veselé Vianoce a šťastný nový rok
želá …

Vianočná radosť, ktorá sprevádza
Ježišov príchod na svet,
nech je prejavom jeho života
v našich srdciach teraz
i v nastávajúcom roku.

Teraz, keď sa zima tlačí do dverí
a šťastie je na krok,
želáme Vám veselé Vianoce
a šťastlivý nový rok.
Požehnané vianočné sviatky
naplnené pokojom a radosťou
z príchodu Spasiteľa
Vám želá …

Láska je zvon z krehkej ocele,
nech Vám zvoní šťastné a veselé.
Nech Vám zvoní zvon lásky
nielen v čase vianočnom,
ale i po celý ďalší rok ….. ( podpis )

Na stole ryby a iné dobroty,
dnes príde i láska, vykroč jej oproti,
nepokaz nikomu ten večer sviatočný,
veď patrí každému – je predsa vianočný.

Cez Vianoce vyber úsmev
a rozdaj ho všetkým,
dávaj si naň dobrý pozor,
aby nebol riedky.
Cez Vianoce vyber lásku,
každému daj trochu,
nech nám nikdy nezovšednie,
ani v novom roku.

Podúva z chotára,
srdce sa otvára,
v duši sa rozhostí
nežný cit radosti.
Stromček sa ligoce …
Veselé Vianoce !

… Kdesi v diaľke zažiarila
obloha svetlom hviezd
a vietor česal zem.
A boli na tej zemi ľudia – anjeli.

A keď už zazneli koledy,
pokládla mama na stôl
oblátky, jablká, orechy.
Potom sme si na vianočnom stromčeku sviečky zažali
a všetko najlepšie navzájom želali.

Tým najkrajším darčekom k Vianociam
nie je nič, čo sa zlatom leskne.
Je to úsmev, láska, pohladenie.
Nad taký dar žiadny nie je.

Na vianočný stromček
zavesíme zvonček.
A keď sviečky vzplanú
srdcia spolu zostanú.

Veľa radosti, šťastia a lásky
nielen na Vianoce,
ale i v celom novom roku
želá …

Vinšujem vám tieto nastávajúce sviatky,
aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia,
mnoho dobrého, pokoja svätého
a po smrti kráľovstva nebeského.

Celý deň rozmýšľam, aký je to dnes zvláštny deň,
keď nás dokázali spojiť narodeniny jedného človeka.
Prajem Vám teda pri spomienke na neho všetko dobré.

Končí sa zas ďalší rôčik,
do nového je len krôčik.
Vianoce Vám prajem šťastné,
od Ježiška dary krásne.
K tomu lásku do balíčka,
hodne zdravia a šťastíčka.

Radosť a šťastie, krásu a nehu,
nech ti prinesie vianočný sneh.
Posielam ti ho vo vločkách snehu,
zachyť ho dlani v ten zázračný deň.

Ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila,
ak dá človek viac čo v sebe skrýva,
ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz,
padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas,
tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet,
pre ten zázrak Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet! Prajú …