Štebotala myška v tráve,
že ty sviatok sláviš práve.
Veľa šťastia, zdravia, lásky
a na čele žiadne vrásky.

Prichádzam dnes na deň menín
s mojím skromným pozdravením,
s prianím zdravia v ďalšom žití,
bez búrok a vlnobití.
S ním sa spája prosba vrúcna,
aby ti aj do budúcna
Boh dal hojnosť milosti,
veľa šťastia, radosti.

Skromné je moje prianie, ako kvietok v poli,
nech ťa tvoje srdce nikdy nezabolí.
Láske nech ťa sprevádza na životnej púti,
nech žiaľom sa tvoj zrak nikdy nezarmúti.
A nakoniec, čo ti mám priať?
Buď šťastná, to znamená viac,
nech ti život môže dať.

Nech ti slnko šťastia žiari
ešte veľa, veľa dní,
nech máš iba úsmev v tvári,
do zármutku nepadni.
Nech ti stále zdravie slúži,
netrápi ťa clivota,
radosti si mnoho uži
v ďalších rokoch života.

Nadišiel deň v roku jediný,
keď oslavuješ meniny (narodeniny),
zdravie nech ti stále slúži,
a srdce má, po čom túži.

Nepoznáme túžby tvoje,
nevieme, čo k meninám ti dať,
Prajeme ti však šťastie, zdravie,
to jediné, čo život môže dať.

Už je k sviatku tvojho mena
vinšovačka pripravená,
krásne slová, krásne dary,
nech sa ti vždy všetko darí,
v láske, šťastí život uži,
zdravie stále nech ti slúži.