Emisie z výfukových plynov sú jedným z najväčších dôvodov zmeny klímy, ktorá sa prejavuje vo forme čoraz horšieho, premenlivého a nevyspytateľného počasia. Preto, v dnešnej dobe, kedy čoraz viac zohľadňujeme vplyv týchto nebezpečných látok na životné prostredie, je nevyhnutné, aby sme sa starali o správne fungovanie emisných systémov v našich vozidlách.

Kľúčovým komponentom v celom systéme je špeciálny filter pevných častíc, ktorý treba pravidelne vymieňať alebo čistiť. Stručne povedané, DPF (Diesel Particulate Filter) filter, ak je čistý, zabraňuje výfukovým plynom voľne unikať do atmosféry.

Aký je najlepší spôsob údržby filtra pevných častíc?

Repas DPF Filtra: spôsob, ako zachovať jeho efektivitu a predĺžiť životnosť

DPF filter je zodpovedný za zachytávanie mikroskopických častíc a nečistôt vo výfukových plynoch dieselových vozidiel. Avšak, časom sa môže zariadenie upchať a jeho schopnosť filtrovať sa zníži, čo sa odzrkadľuje aj na samotnom výkone a chode vozidla.

Špeciálny repas DPF filtra je (našťastie) možnosťou, ktorá umožňuje obnoviť jeho efektivitu a predĺžiť životnosť celého systému. Je však vždy lepšie, ak si na túto službu vyberiete odborníkov, ktorí vedia, ako k citlivému filtru pristupovať a jeho čistením na metrologicky overených zariadeniach obnoviť pôvodné vlastnosti filtra i vozidla.

Ekologické čistenie: zelený prístup k údržbe

Tak ako to funguje pri väčšine zariadení, aj pri zachovaní výkonu a efektivity DPF filtra je dôležité pravidelné servisovanie. Využiť na tento účel môžete a odporúča sa profesionálne ekologické čistenie DPF filtrov zahŕňajúce použitie moderných technológií na odstránenie nečistôt bez použitia chemických látok, čo je výhodné pre životné prostredie aj vaše vozidlo.

Servis DPF filtrov je teda neoddeliteľnou súčasťou udržania čistejšieho ovzdušia a lepšej životnej kvality.

Napriek tomu, že v dnešnom automobilovom priemysle zohrávajú dôležitú úlohu aj moderné elektromotory, podstatnú časť vozového parku na celom svete ešte stále tvoria vozidlá so spaľovacími motormi, ktorých výkon a systém treba pravidelne kontrolovať. Repas DPF je na to najlepšie riešenie a investícia do lepšieho stavu životného prostredia i vozidla.

(A/PR), zdroj obrázku: Marian Weyo/Shutterstock.com