Chodiť do práce po dlhšej prestávke spôsobuje ženám rôzne pocity – od radosti z toho, že sa skončilo obdobie „domáceho vezenia“, až po hlboký smútok, ak je rozhodnutie ísť do práce diktované nevyhovujúcimi okolnosťami. Avšak, v oboch prípadoch sa musí žena na túto adaptáciu veľmi dobre pripraviť. Ako to urobiť správne a bez výrazných obetí a obmedzení?

V záujme rýchlejšej adaptácie v práci po materskej dovolenke, aby vám smutné pocity nespôsobili depresie a radostné pocity nezatienili neočakávané problémy, je potrebné venovať pozornosť nasledujúcim faktorom.

Pripravte sa na zmeny

Jedným z hlavných problémov, ktoré čakajú na ženy, ktoré opúšťajú pohodlie svojho domova, je očakávanie, že sa vrátia tam, odkiaľ raz odišli. Po návrate do práce žena očakáva, že všetko bude rovnaké ako predtým, aj keď to možno nebolo vždy „ružové“.

Treba si však uvedomiť, že počas obdobia, ktoré ste trávili so svojím dieťaťom sa vaše pracovisko menilo k lepšiemu. Atmosféra v tíme, pracovné podmienky, povinnosti a kolegovia. V takomto prípade môžete byť konfrontovaná s nepríjemným prekvapením. 

Aby ste vedeli, čo na vás čaká a boli na to pripravené, pred koncom materskej si vezmite svoju obľúbenú koženú kabelku a choďte do práce, pozrite sa, do čoho idete, a čo sa počas vašej neprítomnosti zmenilo.

Vo vojenskej taktike sa to nazýva prieskum – inteligencia na mieste, hodnotenie terénu, jeho charakteristík a podmienok. A v tomto prípade je to na 100 % opodstatnené. 

Zdolajte prekážky

Teraz, keď viete, čo a kto vás v práci čaká, je dôležité pripraviť sa na možné problémy. Napíšte si možné ťažkosti, s ktorými sa môžete stretnúť pri snahe o adaptáciu, napríklad:

• neznalosť nových zamestnancov;

• nedostatok zručností, ktoré sú teraz pre vašu prácu potrebné atď.

Vedľa každej položky nájdite jednu alebo viac možností, ako sa vyrovnať s týmto problémom, čo alebo kto vám s tým môže pomôcť. Načrtnite si plán na vyriešenie problému a postarajte sa o to ešte pred nástupom do zamestnania.

Skúste sa prekonať

Za odmenu v práci si môžete konečne kúpiť vysnívané poltopánky a uživiť svoju rodinu. Avšak,  chodiť do práce je tiež obdobím odlúčenia matky a dieťaťa. Dieťa sa oslobodí, prestane matku potrebovať ako predtým a chodí do škôlky. Matka zažíva to isté v staro-novej práci.

Pre matku aj dieťa končí ťažké, ale veľmi milé obdobie vzájomného spojenia. Preto je dôležité pochopiť a pamätať si, že ísť do práce je v určitom smere aj stres. Uvedomenie si tejto skutočnosti, pochopenie toho, čo sa môže stať, vám uľahčí v neľahkých podmienkach prežiť.

Žena, ktorá pociťuje stresové príznaky – únavu, smútok, stratu sily, podráždenie – niekedy nechápe, čo sa s ňou deje, a zároveň sa začne cítiť vinná. Môže sa jej zdať, že takéto pocity sú spôsobené jej neochotou pracovať, neschopnosťou pripojiť sa k tímu a stratou zručností. Pokiaľ ale tomu dáte čas, do vyjazdených koľají sa dostanete veľmi rýchlo.  

(alinka/PR, foto: pexels.com)