kluc.png
A – B – C – D – E – F – G
H – I – J – K – L – M – N – O – P
Q – R – S – T – U – V,
W – X – Y and Z
Now I know my A – B – C’s
Next time won’t you sing with me?

Pri kliknutí na kľúč zaznie melódia piesne.
Na ilustrované video a spievanú pesničku sa môžete pozrieť tu: