Autumn leaves are a-falling;
Red and yellow and brown;
Autumn leaves are a-falling,
See them fluttering down.
Tra, la, la, la, la, la, la,
Tra, la, la, la, la, la,
Autumn leaves are a-falling,
See them fluttering down.

(ramená a ruky sú nad hlavou, krútime nimi dookola ako keby sa kývali listy vo vetre)

Autumn leaves from the treetops
Flutter down to the ground,
When the wind blows his trumpet,
See them whirling around.
Tra, la, la, la, la, la, la,
Tra, la, la, la, la, la,
When the wind blows his trumpet,
See them whirling around.

(Ruky padajú popri hlave, až klesnete sa nimi dotknú podlahy)

Autumn leaves when they’re tired,
Settle down in a heap,
At the foot of the old tree,
Soon they’ll all fall asleep.
Tra, la, la, la, la, la, la,
Tra, la, la, la, la, la,
At the foot of the old tree,
Soon they’ll all fall asleep.

(Deti tíško ležia na podlahe a predstierajú, že spia)

Na ilustrované video a spievanú pesničku sa môžete pozrieť tu:
autumnleaves