Chceme sa vám prihovoriť,
znovu v jarnom mesiaci,
ktorý nesie krásny sviatok,
úsmev, radosť, jas v srdci.

Váš úsmev sú lúče slnka,
ktoré nás vždy zlátia,
srdce pod nimi okreje,
smiech, jas, radosť vrátia.

O tom vie už každé dieťa,
dnes svoj sviatok máte,
že vám hviezdy v očiach svietia,
keď sa usmievate.

Vďaka vám za každú prácu,
únavu i úsmev v tvári.
Bozkávame ruky, srdce,
prajeme vám sviežosť jari.

Nech to slnko zlaté svieti
z vašich očí stále.
Želáme vám šťastie, blaho,
aj my, deti malé.

Vaše srdce radosť vznáša,
rozdať by sa chcelo,
preto detská náruč naša
objíma vás vrelo.

Ste kvet vzácny, plný nehy,
čo nám detstvo zláti.
Dávate nám samy seba,
ktože to odplatí?

Chceli by sme preletieť
celučičký svet
a priniesť vám z vďaky
ten najkrajší kvet.

Vo svojom srdci okienko máme,
z neho často na vás pozeráme.
Či teplý úsmev vám z očú žiari
alebo smútok pozerá z tvári?

Náš motýľ vám ako kvet,
pozdrav odovzdať letí,
po ňom bozk tiež posielajú
vaše vďačné deti.

Za starosti, práce,
dáme srdce vrelé,
s lienkou vám ho nesieme,
plné lásky celé.

Vieme dobre, že nás radi máte,
náš údel spolu s nami znášate.
Veď vaše srdce aj pre nás žije
pri našom srdiečku si bije.