Básnička o geometrických tvaroch

Postavím si domček,
na spodu je štvorček.
Na strechu dám trojuholník,
nech nás dáždik nehnevá
a strecha je hotová.
Dvere ako nemá nik,
veľký hnedý obdĺžnik.

Uhádnite teraz deti,
čo to na oblohe svieti,
je to veľký žltý kruh,
je to zlaté zrnko,
čo je to? (Slnko)

Prispela: Silvia

Malý počtár

Jeden, dva, tri, štyri, päť,
spočítam si všetko hneď.
Päť kvietočkov na lúke,
päť prštekov na ruke,
päť gulôčok v jednej jamke,
utekajme k našej mamke.
Jeden, dva, tri, štyri, päť,
už to vieme naspamäť.

Pršteky

Pršteky mám maličké,
koľko ich mám na rúčke?
Jeden, dva, tri, štyri, päť,
spočítam ich hneď.

Poďte s nami

Na lúke i na záhradke
hrejú slnka lúče sladké.
Detský hlas vábi nás
do kolieska medzi mladosť
vypiť tepla všetku radosť.

Kolo mlynské urobíme,
veselo si zadrobčíme.
Hoja, hoj, rovno stoj!
Hra je ako jarná voda,
každej chvíľky v izbe škoda.

Do kola si hali-hali
všetky deti svorne stáli.
Hra je jak rýchly vták,
letí s deťmi v pestrej vare,
okrášli im mladé tváre.

Poďte s nami, deti zlaté,
slnko sadlo na úvrate.
Jeho jas hladká nás,
ako sladká ruka mamy,
keď nás tíši rozprávkami.

Raňajšia básnička

Len čo vstaneš,
hneď sa umy!
Najprv očká,
potom zuby!
Veď vodička nebolí,
čistý pôjdeš do školy.

Ika-tika

Ika-tika gymnastika,
zhlboka sa dobre dýcha.
Raz, dva, raz, dva,
na ornici brázda,
po nej drobčí jarabica
a na konci otočí sa.
Hlboko je zrnko,
vysoko je slnko,
na potoku most,
cvičili sme dosť.

Idú chlapi do hory

Idú chlapi do hory,
rúbať duby, javory.
Sekerečka na pleci,
chlieb, slaninka vo vreci.
Rezy, rezy, pílime,
a pritom si cvičíme.

Pred spaním
Zavriem očká, ani muk,
budem ticho ako duch.
Ľahnem si a zaspinkám.
svalom, kostiam oddych dám.
Ten, kto bude pekne spávať,
ten sa bude pekne hrávať.
Ten, kto bude prvý spať,
ten sa bude prvý hrať.

Ja to viem

Jeden, dva, tri, štyri, päť,
učím sa dnes naspamäť.
Šesť a sedem, osem, deväť,
o chvíľu to budem vedieť.
Chýba mi už iba nula,
k jednotke sa rýchlo gúľa.
Číslo desať už sa hlási,
spočítam si prsty asi.

Denný režim
Beatrica Čulmanová

Ráno vstanem, raz-dva-tri,
byť lenivý sa nepatrí.
Myjem očká, čistím chrup,
nevynechám žiaden zub.

K raňajkám si mliečko dám,
vypijem ho celkom sám.
Oblečiem sa, umyjem,
toto všetko sám už viem.

Do školy ja chodím rád,
so mnou aj môj kamarát.
Učíme sa, spievame,
potom obed spapkáme.

Popoludní sa rád hrám,
pri tom nie som nikdy sám.
A keď sníček ku mne príde,
postieľka sa mi vždy zíde.

Pri vstávaní
Vstaň, Zuzanka, tichučko!
Pozri! Vyšlo slniečko.
Do práce sa rýchlo daj,
postieľku si vyvetraj.

Pri vstávaní
Len čo vstanem hopsasa,
umyjem sa do pása.
Najprv ruky, potom tvár,
vezmem vody za pohár.
Umyjem si potom hravo
všetky zúbky vpravo, vľavo.