Blíži sa znovu deň všetkých mám a všetkým, ktorí by chceli pripraviť či už v škôlke, alebo materskom centre nejaký program k tomuto sviatku, pridávam pár zozbieraných básničiek pre mamy.

Roztvorím oči
 
Roztvorím oči do modrého rána.
Hej, moje ráno vždycky modré je.
Belasé nebo má v očiach mama,
belasou nehou vždy ma zohreje.
 
Roztvorím oči do zlatého jasu.
Hej, moje ráno zlatoskvúce býva.
Tú zlatoskvúcu slniečkovú krásu
mamička v mori svojich vlasov skrýva.
 
Roztvorím oči. Drahá mama moja!
Odrazu neviem čo a ako ďalej.
Slová sa hlavou ako včely roja
v pokornej tichej láske neskonalej.
 
Ostaň mi, mama, jasnomodrým nebom.
Ostaň mi slnkom, ktoré nezapadá.
Ostaň mi kvetom, pesničkou a chlebom.
Vždy ostaň pri mne, mama moja zlatá.

Našiel som kvietok
 
Našiel som kvietok malý
v tráve bol zahrabaný.
Veď je to biela kytička
od nás pre vás zo srdiečka.
/: Pre tú našu zlatú mamu,
pre tú mamu, čo dnes je tu:/
 
Zbierajte kvietky s nami,
pre tety i pre mamy.
/:Veď je to biela kytička,
od nás zo svojho srdiečka.
/: Pre tú našu zlatú mamu,
pre tú mamu, čo dnes je tu:/
 
Pre všetky mamky sveta, spieva dnes každé dieťa.
Zbierajme biele kytičky
pre naše dobré mamičky.
/: Pre tú našu zlatú mamu,
pre tú mamu, čo dnes je tu:/

Najkrajšie slová – pieseň
 
Kŕdeľ detí domov letí v rukách majú kytičku.
Pre koho tie kvety nesú,
pre tú svoju mamičku.
 
Ref.: Najkrajšie slová,
sú mama moja.
Najkrajšiu pesničku
spievať chcem pre mamičku.
 
Ja mám svoju dobrú mamu,
ktorej kvety kupujem,
za nehu a dobré slová
z lásky jej ich darujem.
Ref.:

Kytička pre mamu

Všetky bozky od mamičky
uviažem si do kytičky
a dám jej ju aby žila
dlho so mnou, mama milá.

Mamičky
 
Jedna mamka tkáčka,
druhá zase práčka.
Architektka, staviteľka,
predavačka, učiteľka –
držia v rukách celý svet.
Zo života robia med,
preto im dnes patrí kvet!

Mamičke
 
Mamka má meniny,
ja korún máličko.
Prinesiem jej kvety,
božtek dám na líčko.
 
A teba poprosím,
Ježiško, môj Pane,
požehnaním naplň
mamičkine dlane.

Mamičke

 
Krásna ako ranná rosa,
múdra ako stará laň,
je tá moja dobrá mamka moja,
ktorú veľmi rada mám.
 
Ona ku mne deň a nocou
beží stále na pomoc,
keď je ona pri mne – verte,
je mi teplo pri srdci.
 
Keď mi bude veľmi smutno,
keď sa budem radovať,
ja tú dobrú mamku moju
stále budem milovať.
 
Všetky mamy tohoto sveta,
majú radi svoje dieťa.
Každá robí každý deň
všetko preň a iba preň.
 
Moja mama doma s nami
robôt sto má.
Letí, letí, nemá perie,
stále varí, stále perie.
Lieta, lieta každodenne,
pohyby má premyslené.

Kto to mamke pomáha?
 
Moja mamka nemusí
ráno poliať kaktusy.
Zázračne sa bez mamky
vyčistili topánky.
Kým sa mamka spamätá,
i dlážka sa zametá.
Ona dá len vodu hriať
a umytý nájde riad.
Aj o prácu s bielizňou
voľakto sa delí s ňou.
Ako keby udrel blesk
– odrazu má kľučka lesk.
A akoby dostal strach
– z nábytku sa stratil prach.
To čo nikam nepatrí,
zmizne odtiaľ raz-dva-tri.
A čo treba z obchodu?
– Čáry-máry, je to tu.
Kto to make pomáha?
Dáky škriatok? Hahaha!

V kvetinárstve
 
Mama dneska sviatok má,
daj mi teta, kvietok, dva.
Neviem, aké kvety
dávajú mamám deti.
Ja si prosím ružičku,
nech poteší mamičku,
na líčko jej božtek dám,
z lásky, teta, rád ju mám. 

Naša mama

 
Keď roztvorí mama dlane,
položím si líčka na ne.
Pošepnem jej:
„Mamka, mami,
vieš, že voniaš jahodami,
teplým letom, malinami?
Ako dobre, že si s nami,
mamka, mamka, mama, mami.“