František Rojček
Úlohy

Dnes úlohy vypadli mi z hlavy.
Kto ich nájde, nech ich za mňa spraví.
Úlohy sú samozrejme, domáce.
Nálezcovia nech sa dajú do práce
a hneď mi ich napísané donesú
na domácu adresu.
Inak budú trpieť moje city.
Ja som totiž veľmi svedomitý.

Miroslav Deglovič

ŽIAČIK
Ako áno, ako nie,
dnes má Jožko písanie.
V prstíkoch mu pero skáče,
on však myslí na koláče.

Ešte jedno slovo v riadku
musí dať hneď do poriadku.
Ale potom hurá von,
keď zazvoní školský zvon.

Miroslav Deglovič
Vybrané slová

Miško ako na lane
šepká slová vybrané:
By, byľ, bystrý, bylina…
Nech sa skončí hodina.
Alenka však pred tabuľou,
odmenená je len guľou.
A tak asi do kina
pôjde iba mamina.

Ján Čápka
HEDA
Spolužiačka Heda
lamentuje: – Beda!
Ach, tá abeceda,
ani spať mi nedá!

Už sa toľko netráp,
moja milá Heda,
abeceda nie je
taká ťažká veda.
Hlavné je, že vôľu máme
a spolu ju prekonáme!

Ticho detičky
Ticho, ticho detičky,
budeme jak rybičky.
Ticho, ticho, tichúčko,
bude nám tu dobrúčko.

Jeden, dva, tri, štyri, päť
v našej škole ticho seď!
Nebehaj, poslúchaj
aj na hračky pozor daj!