kluc.png
There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
B-I-N-G-O!
B-I-N-G-O!
B-I-N-G-O!
And Bingo was his name-o!

There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(tlesk)-I-N-G-O!
(tlesk)-I-N-G-O!
(tlesk)-I-N-G-O!
And Bingo was his name-o!

There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(tlesk, tlesk)-N-G-O!
(tlesk, tlesk)-N-G-O!
(tlesk, tlesk)-N-G-O!
And Bingo was his name-o!

There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(tlesk, tlesk, tlesk)-G-O!
(tlesk, tlesk, tlesk)-G-O!
(tlesk, tlesk, tlesk)-G-O!
And Bingo was his name-o!

There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(tlesk, tlesk, tlesk, tlesk)-O!
(tlesk, tlesk, tlesk, tlesk)-O!
(tlesk, tlesk, tlesk, tlesk)-O!
And Bingo was his name-o!

There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(tlesk, tlesk, tlesk, tlesk, tlesk)
(tlesk, tlesk, tlesk, tlesk, tlesk)
(tlesk, tlesk, tlesk, tlesk, tlesk)
And Bingo was his name-o!

Pri kliknutí na kľúč zaznie melódia piesne.
Na ilustrované video a spievanú pesničku sa môžete pozrieť tu: