kluc.pngBúvaj Dieťa krásne,
uložené v jasle,
búva, búvaj, pachoľa,
milostivé Jezuľa!
Budeme Ťa kolísať,
abys mohol dobre spať.
Ježiško náš milý,
aby sa Ti snili,
veľmi krásne sny,
veľmi krásne sny.

Drozdy a hrdličky
chystajte pesničky,
nech sa Dieťa poteší,
na tom našom salaši.
Spev škovránka, slávika,
k tomu pekná muzika!
My budeme s vami,
spievať za jasľami,
Synu milému,
Synu milému.

Hory, ticho buďte,
Dieťa nezobuďte,
nech si ono podrieme,
na slame i na sene.
Aj vy malé fialky,
zaváňajte do diaľky.
Zavejte mu vône,
Pánovi na tróne,
ticho sladúčko,
ticho sladúčko.