zimaV škôlke nášho syna práve preberajú tému “polárny kruh”, a tak sa mi náhodou dostala do rúk publikácia s touto tématikou, v ktorej som objavila i nasledujúce hry.  A keďže i v našich končinách momentálne prevláda chladnejšie počasie, prenesieme sa na chviľu do oblastí,  kde panuje počas väčšiny roka zatiaľ ešte stále sneh a ľad.
Život Inuitov bol kedysi veľmi jednoduchý, čo sa odzrkadlilo i v hrách ich detí. Na hry potrebovali väčšinou len veľmi málo pomôcok. Mohli si vypomôcť vlastne iba tým, čo im poskytovalo ich okolie.
Tradičné hry mali deti Inuitov pripraviť predovšetkým na lov. Hry však zahŕňajú i vplyv cestovateľov z celého sveta, ktorí sa z času na čas zatúlali i do týchto končín.
Európania často nesprávne označujú obyvateľov Arktídy pojmom Eskimáci. Takto ich kedysi pomenovali Indiáni Cree a v preklade to značí “tí, čo jedia surové mäso”. Pre nich to však bolo ponižujúce, diskriminujúce, a tak sami seba pomenovali: Inuk (jedn.č.) alebo Inuiti (mn.č.), čo značí človek, resp. ľudia.

Hry
Lyaga al. napichni kosť na špíz
Do kosti si deti najprv vyvŕtali diery. Z inej kosti si vytvorili ihlu. Následne uviazali kosť s dierami na jeden koniec dlhšej šnúry, ihlu na jej druhý koniec. Kosť vyhadzovali do vzduchu a snažili sa ju pri dopade napichnúť na ihlu.

Qijumik Akimitaijuk Itigaminak
Hráč si uchopí rukami prsty na nohách. Cieľom hry je skočiť čo najďalej, pričom hráč nesmie pustiť uchopené prsty.

Karibu-hádzaná
Každý hráč držal v rukách jeden vak, ušitý z kože tuleňa alebo karibu. Pomocou týchto vakov si deti šikovne prihrávali loptu, taktiež ušitú zo zvieracej kože a chytiť ju museli  do spomínaného vaku.

Illukisaaq al. Illukitaq al. žonglovanie
Najprv museli deti s dvoma predmetmi čo najdlhšie žonglovať. Postupne si pridávali stále viac predmetov na seba. Pri hre používali kamene, kosti, lopty zo zvieracej kože,…

Aratsiaq
Pri tejto hre zavesili deti do určitej výšky napr. kosť alebo kus kožušiny. Hráči stáli oboma nohami na zemi a ich cieľom bolo vyskočiť tak vysoko, aby sa nohou dotkli zavesenej veci. Hráči museli pritom dopadnúť na tú nohu, ktorá sa dotkla predmetu a nestratiť  rovnováhu.
Na sťaženie hry zavesili predmet do väčšej výšky alebo ho museli trafiť oboma nohami a dopadnúť opäť na rovné nohy.

Inukat
1) Puzzle z kostí- predovšetkým z tuleňov, ale i z vtákov, medveďov, atď.
Všetci hráči sa naraz pokúšali z kostí vytvoriť napr. kostru zadnej plutvy tuleňa. Vyhral ten, ktorému sa sa to ako prvému podarilo.
2) Vyloviť kosti- deti sa snažili z vreca, do ktorého nesmeli vidieť, pomocou koženej slučky vyloviť kosti rozličných zvierat. Často si na začiatku hry stanovili, ktoré kosti budú koľko bodov hodné.

Časti Ruska:
Čukčovia (Sibír), Jakuti (Lena), Komi/Zyriani (eur. časť Ruska), Tunga (Jenissej), Yukagiri (Sibír)
Časti sev. Ameriky:
Inuiti (Aljaška, Kanada), severoamer. Indiáni (Cree, Kuchini), Alojuteni
Časti Škandinávie:
Samiti (Lappland)
Časti Islandu:
Islanďania
Časti Grónska:
Kalalliti

Použitá literatúra:
Herder: Fachliteratur für anwendbare Elementarpädagogik, “Entdeckungskiste”, Jan/Feb ´05