kluc.pngFive little ducks went swimming one day,
Over the hill and far away,
Mother duck said “Quack, quack, quack,”
And only four little ducks came back.

Four little ducks went swimming one day,
Over the hill and far away,
Mother duck said “Quack, quack, quack,”
And only three little ducks came back.

Three little ducks went swimming one day,
Over the hill and far away,
Mother duck said “Quack, quack, quack,”
And only two little ducks came back.

Two little ducks went swimming one day,
Over the hill and far away,
Mother duck said “Quack, quack, quack,”
And only one little duck came back.

One little duck went swimming one day,
Over the hill and far away,
Mother duck said “Quack, quack, quack,”
And all five little ducks came back!

Pri kliknutí na kľúč zaznie melódia piesne.
Na ilustrované video a spievanú pesničku sa môžete pozrieť tu: