hickoryHickory, dickory, dock,
The mouse ran up the clock.
The clock struck one,
The mouse ran down,
Hickory, dickory, dock.

Hickory, dickory, dock.
The mouse ran up the clock.
The clock struck two,
The mouse said Boo!
Hickory, dickory, dock.

Hickory, dickory dock,
The mouse ran up the clock.
The clock struck three,
The mouse said whee!
Hickory dickory dock

Hickory dickory dock,
The mouse ran up the clock.
The clock struck four,
The mouse said no more!
Hickory dickory dock.

Na ilustrované video a spievanú pesničku sa môžete pozrieť tu: