Farebný svet
Veľkú radosť mám,
s pastelkou sa hrám.
Rozbehnem sa zľahúčka
a už kreslím srdiečka.
Čáry-máry, háky-báky,
kreslím vrany, kreslím straky.
Farbičkami čarujem,
farebný svet maľujem.

Plastelína
Plastelína je farebná,
každá farba je nádherná.

Všeličo z nej vytvorím,
aj dievčatko postavím.

Sloník, psíček, mamička,
sedí pri nich kačička.

Vytvorím aj postavičky,
posadím ich do lavičky.

Keď to všetko dokončím,
plastelínu odložím.

Skákadlo
Pavol Štefánik
Vošlo do mňa skákadlo.
Čo ho to len napadlo?

Na ihrisku máme sólo:
Skáče, sťaby z gumy bolo.

Skáče vo mne a ja s ním.
A vôbec ho nevidím.

Mne sa to však k dobru ráta,
že mám na hru kamaráta.

Len mamke to pokoj nedá,
že som taký neposeda.