Zval druhého!
Dvaja bojovníci stoja čelom proti sebe. Na pokyn rozhodcu začnú zápasiť. Vyhrá ten, kto zvalí súpera na chrbát. Nie je treba porazeného pridržať na lopatkách, stačí aj dotyk chrbtom o zem.
Obmena: Jeden útočí, druhý sa len pasívne bráni. Za akú dobu zvalí útočník súpera na chrbát?

Krotenie divokých koní
len pre chalanov
Jeden hráč sa predkloní a oprie si ruky o kolená. Druhý sa mu vyšvihne na chrbát, rukami sa oprie o jeho ramená, chodidlá pritlačí k sebe vzadu za telom predkloneného hráča (nesmie ho teda oblapiť okolo pásu). „Kôň“ potom začne poskakovať a snaží sa jazdca zhodiť. Ruky drží stále na kolenách. Ak sa jazdec dotkne zeme, prehrá. Ak však skôr pod ním padne kôň, jazdec víťazí.
Po krátkom odpočinku si vymenia úlohy. Merajte čas. Ak bude po druhom kole stav nerozhodný 1:1, zoberte do úvahy dobu, ktorú sa jazdci udržali na koni.

Zhoď súpera!
Dvaja bojovníci sa postavia čelom proti sebe v dvojmetrovom odstupe. Na povel si objímu svoje nohy tesne nad členkami a začnú sa k sebe približovať poskokmi alebo chôdzou v drepe. Kto sa v zápase prevalí na chrbát alebo na bok, prehral.

Obráť súpera!
Prvý leží na chrbte, druhý sa ho pokúša prevaliť na brucho. Rozhodca stopuje čas.
Po krátkom oddychu si bojovníci vymenia úlohu. Kto svojho súpera obráti rýchlejšie, víťazí.
Obmena: Prvý si ľahne na brucho, druhý ho má obrátiť na chrbát.

Vysloboď sa z úchopu!
Je to vlastne hravá forma sebaobrany. Jeden uchopí druhého predpísaným spôsobom a druhý sa má čo najrýchlejšie vyslobodiť. Rozhodca stopuje čas. Potom si bojovníci vymenia úlohy.
Opakujte hru v týchto obmenách: útočník drží napadnutého: 1. za obidva členky; 2. spredu za obe zápästia; 3. zozadu za obe zápästia; 4. zozadu okolo pásu; 5. spredu okolo pásu; 6. ľubovoľným spôsobom.

Vyskoč na konár!
Hráme pod osamelým stromom, ktorý má vodorovný konár dosiahnuteľný pri výskoku. Dvaja súperi sa pod konár postavia a čakajú na signál. Až rozhodca pískne, má sa prvý čo najrýchlejšie zavesiť na konár, ale druhý mu v tom chce za každú cenu zabrániť. Rozhodca stopuje čas.
Ak prvý visí na konári alebo uplynú 3 minúty, súboj končí. Po krátkom oddychu začína nové kolo so zmenenými úlohami.

Boj o kruh
len pre chalanov
Vyznačte kruh v priemere dva metre. Dvaja súperi sa postavia do stredu kruhu čelom proti sebe a na znamenie rozhodcu začnú spolu bojovať všetkými dovolenými spôsobmi. Kto svojho protivníka dostane celého za obvod kruhu, zvíťazí. Podmienkou víťazstva je, že porazený hráč sa nedotýka žiadnou časťou tela vnútra kruhu a má obe chodidlá na zemi za hraničnou čiarou.
Obmena: Hráči bojujú s rukami založenými na hrudi – snažia sa teda jeden druhého vystrčiť z kruhu telom.

Doprav súpera do svojho kruhu!
len pre chalanov
Dvojica hráčov stojí čelom proti sebe. Každý má za chrbtom v dvojmetrovej vzdialenosti malý kruh. Na znamenie rozhodcu začína boj. Jeden sa snaží dopraviť druhého ku svojmu kruhu a prinútiť ho, aby sa kruhu dotkol akoukoľvek časťou tela. Môže ho tam odniesť, zatlačiť alebo odvliecť.
Ak trvá zápas dlhšie ako minútu, končí nerozhodne.

Prenikni za súperovu čiaru!
Vyznačíme na zemi dve rovnobežné čiary dlhé tri metre, vzdialené od seba 6 metrov. Hráči sa na ne postavia čelom proti sebe. Jeden útočí, druhý sa bráni. Na znamenie vbehnú obaja do priestoru medzi čiarami. V priebehu boja nesmú opustiť ohraničené územie. Útoční má do 30 sekúnd od zahájenia hry preniknúť za čiaru, na ktorej stál obranca. Obranca mu v tom všetkými dovolenými spôsobmi bráni. Ak prejde útočník v tejto lehote celým telom za obrancovu čiaru, získava bod. Potom sa menia úlohy. Hrá sa do 3-5 bodov.

Hry boli prevzaté zo stránky www.animator.sk