detivauteCestovanie s deťmi je dosť náročné, pretože pokiaľ dieťa nespí, má veľa energie a po dlhšom sedení ho začne cesta nudiť. Preto je nutné ho niečim zabaviť, aby sa vodič mohol sústrediť na cestu a aby nebol rušený. Ponúkam vám pár hier, ktoré môžete svojim deťom navrhnúť a zabaviť ich.

od 3 rokov

Vyber si odpoveď
Ponúkneme dieťaťu niekoľko definícií nejakého neznámeho slova. Napríklad ornitológ je človek, ktorý:
a) upratuje ulice
b) zaujíma sa o vtáky
c) hlási správy v televízii
d) skúša nové lietadlá

Môžete sa hrať túto hru aj s citátmi: Kto povedal: Babička, prečo máš také veľké oči?
a) Snehulienka
b) dedko
c) Červená čiapočka
d) vlk
Pre malé deti musia byť tri možnosti zo štyroch také absurdné, aby boli schopné vybrať správnu odpoveď.

Kilometer za kilometrom
Pozeráme sa na počítadlo kilometrov na tachometri, na na ktorom je delenie po desatinách kilometrov. Deti sa dívať nesmú. Šofér povie: “Teraz”, keď prebehne celý kilometer. Hra spočíva v tom, že deti vykríknu “Teraz”, keď si myslia, že prebehol ďalší kilometer. Spočiatku budú chyby v odhadoch obrovské. Ale hráči sa rýchlo vycvičia a ich “Teraz” sa bude stále viac blížiť k tej pravej chvíli.

Telefón
Dieťa pošepká vymyslený príbeh niekomu v aute. Táto osoba pošepká tento príbeh tretej osobe atď. Až kým si ho nevypočujú všetci (samozrejme okrem vodiča). Posledná osoba, ktorá príbeh počúvala, ho porozpráva nahlas, tak ako ho počula. Pointou je, že kým sa to prerozpráva cez viac uší, príbeh sa dosť zmení a môže vzniknúť pritom veľká zábava.

Reťaz slov
Prvá osoba povie: “A ako…” a doplní slovo začínajúce na A, napr. “auto”. Druhá osoba pokračuje písmenom B, napr. “baran”, ale musí zopakovať aj slovo, ktoré povedala predchádzajúca e povie “A ako auto, B ako baran. Tretia osoba pridá slovo na písmeno C a tiež musí predtým zopakovať predchádzajúce dve písmená. Čím ďalej, tým to bude viac náročné na pamäť. S mladšími deťmi môžete počítať len 5-6 písmen, so staršími, pokiaľ si zapamätajú.

Na čo myslím
Rodič myslí na nejakú vec alebo živého tvora. Dieťa dáva otázky, na ktoré môžete odpovedať len áno alebo nie. Po uhádnutí správnej odpovede sa môžete s dieťaťom vymeniť.

Od 5 rokov

Počítanie
Dieťa medzi štvrtým a siedmym rokom počítanie len tak neomrzí. Cestou v aute sa dá počítať všetko možné a pritom si pamätať súčty: obytné prívesy, nákladné autá, mikrobusy, motorky, červené a modré autá… Takouto hrou sa unavíme rýchlejšie my než naše deti.

Známe melódie
Jedna osoba začne spievať melódiu známej pesničky a ostatní sa ju snažia uhádnuť. Kto uhádne, vyhráva a spieva melódiu.

od 7 rokov

Najkratšia cesta
Prečo si trochu nezopakovať zemepis? Navrhnite deťom, aby sa vydali z Fínska do Španielska. Ktorými krajinami budú musieť prejsť, aby sa dostali na Pyrenejský poloostrov? V autoatlase alebo i vmapkách, ktoré niekedy bývajú v diároch, si môžeme trasu overiť. Pre menej zručné deti si zadajte trasu napríklad z Košíc do Trenčína.

Cestou plnou záhad
Trochu zemepisu, trochu hádaniek. Deti si dávajú zemepisné chytáky na trase plnej záhad, podobnej rallye: hádanky, prešmyčky, a pod.
Napríklad: Odjazd – Nitram (čítame obrátene), za polhodinu sme v meste so zrúcaninou na skale, za ďalšiu hodinu sme v meste odievania…

Kam to len všetci idú?
Deti čítajú desať minút poznávacie značky áut a zaznamenávajú si okres, kde sú registrované. Dáme im niekoľko otázok, na ktoré odpovedia na základe svojich pozorovaní. V ktorom okrese sme? S ktorými okresmi tento okres susedí? Je začiatok alebo koniec prázdnin či dovoleniek – ktorým smerom idú napríklad autá z Trenčína? Každý potom povie, k akým záverom sa dopracoval (je možné tiež pozorovať, ako sú autá naložené – kufre, nábytok, bicykle, lode – a z toho usudzovať, kam ľudia v autách idú a čo tam budú robiť.

Stavitelia diaľnic
Cesta je dlhá a deti len obtiažne chápu vzťah medzi ubehnutým časom a ubehnutými kilometrami. Navrhneme im, aby hádali vzdialenosť do ďalšieho mesta, ktorá bude napísaná na ďalšej tabuli. Napríklad: Aká bude vzdialenosť do Bratislavy na budúcej tabuli? Prijímajú sa stávky – 20, 30, 40 km? Vyhráva ten, kto sa svojim odhadom najviac priblíži skutočnosti.

Poznáte dopravné predpisy?
Na úseku 10 kilometrov, ktoré si odmeriame na počítadle kilometrov na tachometri, bude každé z detí počítať, koľkokrát ostatné autá porušili dopravné predpisy. Nezapnuté pásy, nezapnutá alebo nevypnutá smerovka, prejdenie cez plnú čiaru, nezasvietené svetlá, prekročenie povolenej rýchlosti (vzhľadom k nášmu autu). Keď dieťa objaví porušenie predpisu, ihneď to oznámi a dostane bod. Sporné prípady môžu rozsúdiť rodičia.

Značkománia
Naučíme deti poznávať dopravné značky a značenie na cestách. Možno toho dosť poznajú z dopravnej výchovy v škole. Budú odpovedať na otázky typu: Akou rýchlosťou môže ísť ocko (podľa toho, či sme v obci, na diaľnici, alebo je rýchlosť obmedzená). Na akom type cesty sme? Smieme predbiehať? Kto má prednosť?

Stávka v cudzej krajine
Stavíme sa, aké cudzie auto stretneme. K tomu musíme poznať značky jednotlivých štátov a mať ich zoznam po ruke. Hra nájde uplatnenie, hlavne keď musíme v aute čakať, napríklad na hraniciach. Ten, kto stavil správne, vyhrá právo výberu ďalšej hry. Na menej frekventovaných cestách neprinesie hra toľko nového, ale napriek tomu bude zábavná, pretože sa môžeme staviť o farbu alebo značku budúceho auta.

Miesto na mape
K tejto hre budete potrebovať mapu. Rodič nájde na automape nejaké mesto alebo dedinku a dieťa má za úlohu ho nájsť. Môžete mu dať nejaké pomocné indície, ak ho nebude môcť lokalizovať, napr. pozíciu na mape ak je rozdelené na čísla a písmená, alebo mu napoviete väčším mestom v okolí atď.