Padá lístie

Padá lístie, šuchoce:
šuchy, šuchy, šuchy.
Zajko po ňom dupoce:
dupi, dupi, dupi.

Slniečko

Hej, slniečko, počuješ?
Zasvieť ešte raz!
Aspoň za hrsť teplých lúčov
rozsyp medzi nás.

Fúka spoza buka

Fu-fu-fu-fu-fúka
vietor spoza buka.
Bežme, deti, dnuká,
v piecke ohník puká.

Kto sa z okná kuká,
ako mokne lúka?
Čo to mráčik núka?
Že vraj padá múka!

Príde zima

Padajú listy v záhrade, v lese
a každý list nám rozprávku nesie.
Jeden o jari, druhý o lete,
že prišla jeseň, o tom už viete.
Čo príde potom? Hádať môžete.
Napadne snehu, zmrzne zem celá,
to bude zimná rozprávka biela.

Na jeseň

Na jeseň si vietor píska,
mocne fučí na strniská.
V zime sniežik napadá,
až je biela záhrada.
Tak to ide krokom krok,
dookola každý rok.

Jeseň

Koniec leta pomaličky,
štebocú si lastovičky.
Deti bežia do školy,
pusto bude na poli.
Vietor fúka, šarkan letí,
kopec víta všetky deti.

Jeseň

Farbičkami tromi
farbí jeseň stromy.
Maľuje a ráta:
žltá, hnedá, zlatá…

Slnečnice

Naučil sa v škole Jurko,
že je iba jedno slnko.
Čuduje sa Jurko malý,
kde sa toľké slnká vzali.

Šarkan

Lieta šarkan pomaličky,
pozdravuje lastovičky.
Chvostom krúti sem a tam,
šťastnú cestu želám vám.

Žatva

Už je leto, žatva je,
už na pole ideme.
Až to žitko zožneme,
do snopov ho zviažeme.
Už sme žitko zožali,
už sa z poľa zváža,
už sa žlté žemličky
na dožinky smažia.