father_s-day-picturesAj keď byť ním je nad sily ľudské,
potrebujeme Vaše ruky mužské,
deti s láskou vychováme..
no nie so všetkým sa zveria mame..
vy ste naša radosť, podpora..
bez Vás sa vzdávame bez boja.
Vy nám vkladáte do rúk život celej rodiny…
bez Vás sme len prázdne a nefunkčné hodiny.
Všetko najlepšie k Vášmu sviatku..