CEMENT

Cilka stojí na ulici, kopce tehál ležia tu,

miesia betón robotníci z Ladeckého cementu.

Nevidieť už vedľa cesty domce a v nich kutice,

nové biele domy svietia z celkom novej ulice.

 

CVIČENIE

To sú chlapci na svet súci, chlapci z Bzenice,

pochodujú po ulici, plašia kačice.

To sú chlapci na svet súci, chlapci z Podkoníc,

pochodujú po ulici, pot im tečie z líc.

 

CESTA DOMOV

Čo to cengá na ulici? Na ceste sú šuhajíci.

Hop koníček, nech sú decká cingi-lingi u otecka.

Vonku počuť metelicu, chlapcom z duchny vidieť šticu.

 

Obrázok zdroj: pixabay.com