mandalaExistuje viacero metód, ktoré slúžia na uvoľnenie sa a posilnenie koncentrácie. Jednou z nich je MANDALA. Toto slovo znamená v preklade čosi ako ” kruh” ( centralizáciu, koncentráciu, poriadok, štruktúru) a označuje kruhový alebo kvadratický symbolický obraz s centrom, ktoré bolo pôvodne používané v náboženskom kontexte a má tzv. ukľudňujúci charakter. Okolo neho sú rozložené formy a vzory.
Vo viacerých kultúrach, predovšetkym v učení budhizmu a hinduizmu, boli a sú mandaly používané na náboženské účely a na zobrazenie určitého archetypu.

Vďaka budhizmu sa mandala ako objekt meditácie rozšírila (vychádzajúc z Indie a Tibetu) po celej východnej Ázii. Mandaly sa nachádzajú taktiež v kresťanstve a indiánskych kultúrach.
Symbolika mandaly je priamo zacielená na podvedomie a to tak, že určité farby a formy majú osloviť určité oblasti psychiky a majú ich stimulovať.
Mandala môže obsahovať abstraktné formy a ornamenty, ale i zobrazenie zvierat, ako i všetky možné symboly z náboženstva, ezoteriky ci psychológie. Takisto prírodné motívy môžu slúžiť ako mandala.

Mandaly- sú liekom pre dušu

  • slúžia na zjednotenie ducha a tela
  • slúžia na objavenie vlastnej kreativity
  • slúžia na ľahšie spracovanie stresu, ukľudňujú

Obrázky na vyfarbenie si môžete stiahnuť napr. na www.free-mandala.com (download). Kliknite na štvoricu obrázkov, potom na konkrétnu mandalu a vyberte si potrebnúveľlkosť na vytlačenie.

Návod: Prv než začnete s maľovaním, v kľude si preštudujte mandalu. Maľujte v smere od okraja kruhu do jeho vnútra. Zachovajte smer, v ktorom ste začali maľovať. Maľujte dovtedy, kým nemáte pocit, že je obrazok hotový. V pozadí môžete mať zapnutú nejakú príjemnú melódiu.
Určite sa dobre zabavíte aj pri tvorbe vlastnej mandaly. Potrebujete si zohnať na to takúto či podobnú zostavu: dscn0653

Ďalšie info:
www.mandala.ae-design.sk (mandala v pedagogickom procese/ mandala v arteterapii) a sk.wikipedia.org/wiki/mandala

Zopár mandál na stiahnutie:m0 m1
m2 m3
m4 m5
m7 m8
m9 m10
m11 m6