stnicholas-2Vitaj svätý Mikuláš
Dobrý svätý Mikuláš,
mnohým deťom dary dáš,
drobné rôzne sladkosti,
spravíš veľa radosti.

Keď si chodil po svete,
dal´s peniaze, chleba
a vždy si sa objavil,
kde ťa bolo treba.

Štedrý, svätý Mikuláš
s radosťou ťa čakáme,
v duchu tvojej štedrosti
v čnostiach k Bohu kráčame.

Vitaj Mikuláš

Vitaj, vitaj, Mikuláš,
vitaj medzi nami,
prišli sme ťa pozdraviť
veselými hrami.
Ty nám zato ukážeš,
čo v to koši máš.
Vitaj, vitaj zďaleka,
milý Mikuláš.

Na svätého Mikuláša

Hore briežkom, dolu briežkom,
zapadajú sane sniežkom.
Na nich svätý Mikuláš,
pri ňom anjel, z neba stráž.

Deti hľadia do oblôčka,
nedočkavé majú očká.
Dobrý strýčku Mikuláš,
pre všetkých dosť darov máš?

Mikulášske balíčky

Padá sniežik, vietor fúka,
Mikuláš nám dary núka.
Poďte, deti, detičky,
rozbaľte si balíčky.

Kto poslúchal mamku, ocka,
na každého darček počká.
Kto bol samá nezbeda,
tomu beda, prebeda.

Vitaj svätý Mikuláš
1. Vitaj svätý Mikuláš
aký veľký batoh máš.
Nameraj nám z koša toho
nie málo, radšej mnoho.

2. Ja som žiačka dobrá veľmi
aby darček neušiel mi.
Chcela by som také sane,
čo keď človek sadne na ne
bielulinkým bielym snehom
poletia aj hore brehom.

3. Matej má kríž s obúvaním
nevie dobre viazať mašle.
Keď som bola včera za ním
Mikuláša pekne prosil,
nech mu na zips boty pošle.
Tam netreba viazať mašle.

4. Ak môžem byť taká smelá,
aj ja by som prosiť chcela.
Nie však žiadne haky-baky,
chcela by som strojček taký,
ktorý mňa a našu Milku
naučí hneď násobilku.

5. Jedno dievča z prvej triedy
také pero chcelo by,
čo machule nerobí.
Aj ja chcem mať strojček taký
Čo by za mňa písal domáce úlohy.

6. Každý žiada veci ťažké,
čo Mikuláš nemá v taške,
ale má tam veľký hárok,
komu patrí aký dárok.

7. Od cukríkov zuby bolia
čokoláda drahá je.
Vyprosuj nám Božie dary
nech i duša krásna je.

8. Ferko chce mať druhé telo,
čo by zaňho vstávať chcelo.

Čižmičky
Čistím, čistím čižmičky,
veď som chlapec maličký.
Do okna ich čisté dám,
urobím to celkom sám.

Počuj, milý Mikuláš,
iste do nich niečo dáš?
Celý rok som dobrý bol,
dokonca som podrástol.

Pomáhal som mamičke,
nebral hračky sestričke.
Pomáhal som tatovi,
nerobil zle bratovi.

No a pani učiteľke
obrázky som kreslil veľké.
Už sa teším, už to viem,
že dnes niečo dostanem.