kam-malŠtvrtých…a konečne za nami. Pravidlo štyri roky – štyria kamaráti už v priebehu roka stratilo svoj význam. Náš spoločensky veľmi aktívny syn mal nakoniec na oslave deväť kamarátov a kamarátiek. Chcel dokonca pozvať sv. Mikuláša, aby sa mu nejako odvďačil za bohatú mikulášsku nadielku.

kamenePozvánky som chcela mať netradičné, a tak sme v jedno nedeľné popoludnie počas prechádzky zhaňali ploské veľké kamene. Doma som ich riadne vyumývala. Jednu stranu som najprv natrela striebornou farbou. Keď zaschla, dopísala som motto oslavy. Z druhej strany som neskôr priamo na kameň napísala všetky potrebné údaje: kedy, kde, čas oslavy, atď.
kam-vrecuskaPo krátkom zvážení som ešte ušila na kamene vrecúška. Skombinovala som na ne dve staré tričká.  Jedna strana vrecúška bola bledozelená, druhá červená.
Pri takom počte pozvaných hostí sme sa rozhodli zorganizovať oslavu mimo domu. Neďaleko nás je jedna farma pre deti a mládež, kde sa dajú prenajímať priestory na podobné akcie.
Nakoniec som si musela ešte pripraviť pre pozvaných niekoľko hier na vyplnenie plánovaných 3 spoločných hodín. Výhodou spomínanej farmy je, že na požiadanie pripravia pre skupiny táborák s opekaním. A presne to sme využili i my. Nakoniec to bola pre všetkých drobcov i najväčšia atrakcia oslavy.