Nieto lepšej vody ako voda z lesa,
z nej aj môj potôčik celou cestou plesá.

Nieto lepšej vody ako voda z hory,
z takej vody nikto ešte nebol chorý.

Pite, deti, pite, vždy mi dosť zostane,
ak nemáte hrnček, nastavte si dlane.

Nieto lepšej vody ako z horskej studne,
hoc´ sa celá rozdá, nič z nej neubudne.

Pite, deti, pite, vždy mi dosť zostane,
ak nemáte pohár, nastavte si dlane.