Každá matka to pozná, sme odhodlané neraz prekročiť aj naše vlastné hranice len preto, aby mala naša rodina všetko, čo potrebuje. Je tak na nás nielen domácnosť a starostlivosť o deti, ale aj zamestnanie, aby sme mali dostatok peňazí. Bez nich sa žije len veľmi ťažko, a preto sa už veľmi skoro po pôrode, ponáhľame späť do zamestnania.

Po návrate z práce nás zasa doma čaká druhá šichta. Tento kolobeh nie je ľahké udržať, a ak sa k tomu pridá aj choroba, či už naša, alebo nášho dieťaťa, je to ešte horšie.

Problémom je neraz aj nájdenie si zamestnania. Ak totiž máme deti, sme pre zamestnávateľov „rizikové“. Keďže je rodina na prvom mieste, je aj naša absencia v práci podmienená najmä chorobou. Toto však netoleruje každý, a tak buď v zamestnaní dlho nevydržíme, alebo takéto krízové situácie riešime s pomocou starých rodičov.

Možno ste však aj Vy už počuli o úspešných matkách – podnikateľkách. Táto činnosť je síce náročná, najmä v jej začiatkoch, no neskôr je oveľa jednoduchšie skĺbiť prácu a rodinu. Zväčša takéto ženy podnikajú doma, takže aj v prípade choroby, je jednoduchšie ísť po dieťa do škôlky, či navštíviť lekára. Jednoduché to nie je, ale to nie je nič. A aspoň sa takto nemusíte spovedať šéfovi, prečo zasa potrebujete voľno.

Počiatočný nápor na naše sily pri zakladaní spoločnosti je vysoký, no krátkodobý. Ak si predsa netrúfate, môžete rovnako ako muži využiť externú pomoc. Podnikať začíname v tom čo robíme rady, zväčša sú to teda ručné práce. Predaj však musíte naštartovať nielen medzi kamarátkami – mamičkami. Pokojne sa vrhnite aj na internet, tvorbu www stránky taktiež nemusíte zvládnuť sama.

Hektický život každej matky sa tak aj vďaka práci z domu môže trochu uvoľniť. Urobte si však plán, Vaše hodinky a zodpovedný prístup prispejú k jeho dodržiavaniu.