kluc.pngUž sme prišli z výletu

Už sme prišli z výletu, z výletu, z výletu,
nezmokli sme, už sme tu, už sme tu.

Mamička nás pochváli, pochváli, pochváli,
že sme všetko spapali, spapali.

A otecko bude rád, bude rád, bude rád,
že bude mať koho zdrať, koho zdrať.

A my sa mu nedáme, nedáme, nedáme,
pod posteľ sa schováme, schováme.

A otecko za nami, za nami, za nami
s čaptavými nohami, nohami.

kluc.pngTancuj, tancuj

Tancuj, tancuj, výkrúcaj, výkrúcaj,
len mi piecku nezrúcaj,
dobrá piecka na zimu, na zimu,
nemá každý perinu, perinu.
Tra la la la, tra la la la, nemá každý perinu.

Stojí vojak na varte, na varte,
v roztrhanom kabáte, kabáte,
od večera do rána, do rána
rosa naňho padala, padala.
Tra la la la, tra la la la, rosa naňho padala.

kluc.pngŠijeme vrecia
Šijeme vrecia, šijeme,
kdeže ich predávať pôjdeme?
Z mesta, do mesta
široká je cesta,
predávať ich pôjdeme.
A ja zas kanafas,
čižmičky panské,
šaty cigánske
na sobáš.

kluc.pngŽenilo sa motovidlo
Ženilo sa motovidlo,
ženilo sa motovidlo-lo-lo-lo,
bralo sebe kukovidlo-lo-lo-lo,
bralo sebe kukovidlo.

Všetko vtáctvo povolalo,
všetko vtáctvo povolalo-lo-lo-lo,
len tú sovu vynechalo-lo-lo-lo,
len tú sovu vynechalo.

Keď sa sova dozvedela,
keď sa sova dozvedela-la-la-la,
hneď na svadbu priletela-la-la-la,
hneď na svadbu priletela.

Vzal ju vrabček v prvý tanček,
vzal ju vrabček v prvý tanček-če-rek-ček,
postúpal jej on na palček-če-rek-ček,
postúpal jej on na palček.

Ty si vrabček, ty si hlúpi,
ty si vrabček ty si hlúpi-pi-i-pi,
nestúpaj mi na pazúrky-ky-i-ky,
nestúpaj mi na pazúrky.

Keby nebolo tu hostí,
keby nebolo tu hostí-sti-i-stí,
nakričala bych ti v zlosti-sti-i-sti,
nakričala bych ti v zlosti.

Ale je tu veľa hostí,
ale je tu veľa hostí-sti-i-stí,
nechcem robiť mrzutosti-sti-i-sti,
nechcem robiť mrzutosti.

kluc.pngCipovička
Cip, cip, cipovička,
mak, mak, makovička,
cipovička cipová,
makovička maková.

kluc.pngSpievanky
Spievanky, spievanky,
kdeže ste sa vzali,
či ste z neba spadli,
a či v háji rástli?

Z neba sme nespadli,
v háji sme nerástli,
ale nás mládenci
a dievčence našli.

Robota, robota,
na celý deň ťa mám.
Nechce sa mi robiť,
kým si nezaspievam.

Zaspievaj slávičku
v zelenom hájičku.
A ja si zaspievam
cestou po chodníčku.

kluc.pngTočí sa mi, točí
Točí sa mi, točí,
vôkol mojich očí,
pekný máj.
Poďme všetci spolu,
sväťme v tomto kolu,
jar a máj.

A ja si ho vítam
a jednu si pýtam,
do skoku.
Vyber si ty sama,
ktorá ti je známa,
ku boku.

kluc.pngAnička, dušička
Anička, dušička, kde si bola,
keď si si čižmičky zarosila?
Bola som v hájičku,
žala som trávičku,
duša moja, duša moja.

A ja som po tri dni trávu kosil,
ja som si čižmičky nezarosil.
A ja som hrabala,
teba som čakala,
duša moja, duša moja.