ryba.jpgRyby
Zvedavý si, Petrík, iste,
prečo sme my, ryby, čisté?
Lebo v lete, ani v zime
my sa vody nebojíme.

Pláva ryba v pohode
Pláva ryba v pohode,
na suchu aj vo vode.
Vo vode si rybka pláva,
plutvičkami na nás máva.

Ryba
Raz, dva, tri, štyri, päť
veľkú rybu chytím hneď.
Od šesť až po desať,
nechám ju však odplávať.

Plávaj si pekne vdiaľ
tam odkiaľ som ťa vzal.
Veď si mi rybička
zahryzla do malíčka.

Ropucha
Chytá chlapec ropuchu,
schovala sa v lopúchu.
Chlapec vzdychá: “Ach,
mám z ropuchy strach!”

Vodník
Na rybníku dnes
chystá vodník ples.
Šije, šije, fajku bafká,
usmieva sa na zvieratká.
Žabka, rybka, sova malá
do noci mu pomáhala.

Voda, voda, vodička
Voda, voda, vodička,
ryba, rybka, rybička,
malá žabka, žabička
urobila žblnk!

Žaba
Žaba leží v kaluži,
zožiera ju žiaľ,
želie že jej dážďovku
žabiak zbojník vzal.
Žaba leží v kaluži,
želie v zármutku,
že má tú jej dážďovku
žabiak v žalúdku.

Žaba
Prši prši leje sa,
mala žabka smeje sa.
Nevzala si dáždnik,
bo ma rada dáždik.

Žabky
My sme žabky rosničky,
ráno máme rozcvičky.
Krk a krk a brekeke
spievame si pri rieke.

Spievame si do rána,
bojíme sa bociana.
Tamto stojí, to je on
skáčme žabky z vody von!

Žabka
Zakvákala žabka: Kvaky, kvak,
povedz že mi, aký si ty vták?
Čížiček na to: Hádaj okaňa,
Neuhádneš ani do rána.

Žaba a žuvačka
Žuje žaba žuvačku
našla si ju vo vačku.
Žuje žaba žu žu žu
zastaviť ju nemôžu.

Žaba
Skáče žaba po blate,
kúpime jej na gate.
Na aké? Na také,
na zelené, strakaté.

Ide žaba po rebríku,
naťahuje harmoniku.
Ide to, nejde to,
necháme to na leto.

Ide žaba po rebríku,
naťahuje harmoniku.
Akú pieseň hrá?
Kto z vás ju pozná?
Jeden, dva a tri,
povedz mi to ty.

Žaba, žaba maličká,
skáč mi pekne, žabička,
na vodu ťa hádžem,
mocne ako vládzem.

Žabky
Pri močiari majú skrýšu,
keď doň skočia, kruhy píšu.
Viete, aké sú to kruhy?
Jeden krajší, ako druhý.

Na močiari
Vybrala sa žabka zjari
okúpať sa na močiari.
Pod lopúch si šaty skryla,
do vody sa ponorila.
Kúpala sa ako treba,
smialo sa jej slnko z neba.
Bolo jej tam teplo, milo,
kým sa večer neschladilo.
Keď sa potom obliecť chcela,
od zimy sa triasla celá.
Spod lopúcha – aká škoda –
zobrala jej šaty voda.
A tak podnes žabka vari
šaty hľadá na močiari.

kluc.pngKvaky-kvak
Kvaky kvak veru tak,
letí muška letí vták,
kvitnú biele margarétky,
kvitnú všetky lúčne kvietky,
blčí vlčí mak,
kvaky, kvaky, kvak .

Kvaky kvak veru tak,
slniečko pod pred oblak,
pohlaď líčka nám i mame,
my sa s ockom radi máme.
Slnko zažeň mrak
kvaky, kvaky, kvak.

Pri rybníčku
Stál si bocian pri rybníčku,
hľadal žabku nezbedníčku.
Aj vážka tam lietala,
pokoja mu nedala.

Žabka štyri nôžky má,
urobí skok, jeden, dva.
A už sedí na lekne,
čo tam tak pekne kvitne.

Husičky gágajú,
bociana vysmievajú.
Už si ostal s dlhým nosom,
žabka ušla s nôžkou bosou.

Kačičky tiež plávajú,
a potravu hľadajú.
Rybičky sa schovali,
chytiť sa im nedali.