I.

Keď červená zabliká,
nepohnem sa z chodníka.
Oranžová svieti,
pripravte sa deti!
Iba farba zelená,
voľnú cestu znamená.

II.

Ulica, to nie je dvor,
cesty stráži semafor.
A ten pánko oceľový,
hoci vás aj neosloví,
na hlave má tri oči.
Púšťa iba na zelenú,
počkajte, kým naskočí.

III.

Semafor sa múdro tvári,
červeno a žlto žiari.
Niekedy je zelený,
lebo sa mu nelení.
Na červenú zastaviť sa,
na žltú zas pripraviť sa.
Na zelenú zrýchliť krok,
môžeš prejsť na druhý bok.

IV.

Dievčatko i chlapček malý,
daj pozor pri prechádzaní.
Semafor ťa upozorní,
kedy cesta sa uvoľní.
Keď zazrieš svetlo zelené,
prejdi, je to dovolené.
Pri svetle žltom pozor daj,
pri červenom neprechádzaj!

V.

Zdvihla Zuzka hlavu hore:
„Aha, pánko v semafore!
Je tam ako v obloku,
pán v červenom obleku.
Zbadal pánko Zuzku, Jurka,
kamarátsky na nich žmurká:
„Dívajte sa, milí moji
Kto ma zbadá, ihneď stojí!“

Páčili sa vám básničky o semafore? Pozrite si aj Alinkine básničky pre malých školákov či rečňovánky o geometrických tvaroch.