Milan Rúfus

Ani už tichšie padať nemôže,
ako dnes padá.
Čo to k nám ide. Bože, prebože,
kto nás to hľadá?

Rozprávka plachá ako zvieratko
opodiaľ stojí.
Chcela by sa nás dotknúť úkradkom
aj sa nás bojí.

Ani už tichšie snežiť nemôže,
ako dnes sneží.
Ide k nám záprah, Bože, prebože.
V tenučkej spieži.

Cez dávne detstvá snehom zapadlé
blizučký vzdychu.
Sneží. A my ako v zrkadle
Vidíme v tichu.