Mária Rázusová Martáková

Myška, takto veľký šaľo,
hrozne teraz narieka:
do izby jej napršalo –
čo bude z jej domčeka?

„Pomoc! Pomoc, bratia rodní!“
búcha vedľa na dvere,
“veď ten lejak naničhodný
detičky mi zoberie…!“
Čul ju krt i hraboš malý,
a hoc išla čierna noc,
háky, drúky, líne vzali,
bežia myške na pomoc.
No kým došli do jej chyžky,
voda krásne opadla
a našli tam všetky myšky
čupieť na kraj sedadla.
Smiali sa jej potom všetci
zo dvora i z chotára,
vraj: keď myši pukne v peci –
spraví vola z komára.