telegram.jpgSvadobčania veselí,
prestaňte vy v jedení,
Vypočujte rady naše,
len na chvíľu zložte čaše.
Mužovi tri platy,
žene kočiar zlatý.
Svokre dobrého zaťa,
aby rozmnožil rodinu
ako topánky Baťa.

Ako to už býva zvykom,
pár slov vyriecť pred prípitkom,
tak aj my tak činíme,
dobrou radou slúžime.

Radosť zo života majte,
na potomkov pamätajte,
lebo láska bez detí,
tá sa často rozletí.

Deti majte viac než dosť,
nech má sused na vás zlosť,
že Vás živia jedine,
len prídavky rodinné.

Na záver, čo k tomu dodať?
Zostáva len zavinšovať:
Nech Vás všetci radi majú,
ku Vám sa vždy ponáhľajú.

***

Nech kytica Vášho spoločného života
je spletená z kvetov zdravia a sťastia,
zviazaná pevnou stuhou lásky
a vložená do vázy porozumenia.

***

Našli ste vysnenú cestu,
kráčajte po nej spolu.
Nech samé šťastie nájdete
a vyhnete sa bôľu.

***

Všetko, čo manželstvo životu má dať,
o chvíľu budete spolu spoznávať.
V dobrom i zlom skúste spolu žiť,
nedajte si Vašu lásku nikdy pokaziť.

***

Majte sa radi, zvony vám zvonia,
závoj Ti vlaje, kytica vonia,
bielučké šaty, tak už ste svoji…
Zlatý krúžok na prste navždy vás spojí.

***

Nech Vám tento veľký deň
navždy zostane v pamäti,
nech tento vinš k Vašim ušiam
bez prekážok zaletí.

***

V najkrajší žitia deň mladosti rozkvetu
beriete do ruky života štafetu.
Uvite hniezdočko pre seba, pre deti,
nech vám ho lásky lúč hlboko presvieti.
Nech vám doň šťastia dar sudba dnes položí
a nech vás ochráni od zlého syn boží.

***

K svadbe iba prianie jedno:
Kráčajte vždy v láske vedno!

***

Vedzte si ceniť chvíle lásky
a s rokmi stále viac a viac!
To nie je chodiť na prechádzky,
či nežne hľadieť na mesiac.
Čo všetko príde: nečas, tieseň,
veď máte spolu život žiť.
Láska je ako dobrá pieseň
a pieseň ťažko vytvoriť.

***

Veľa lásky, veľa detí,
prajeme Vám zo srdca,
nech je Vaša láska
stále prinajmenšom horúca.

***

Veďte loďku šťastia svojho,
do prístavu manželského.
Na vietor si pozor dajte,
kormidlom smer udávajte!
Držte svoju loď v poriadku,
rozmnožujte posádku!

***

Čo dnes ste si sľúbili,
neberte už nikdy späť,
nech o ďalšie šťastné manželstvo
je bohatší náš svet!

***

Hlaholte zvony, vyzváňajte v radosti,
prineste môj pozdrav pred svadobných hostí.
Pozdravte ženícha, bozkajte nevestu,
že im prajem všetko najlepšie
na ich spoločnú cestu.

***

Vaša láska, sľuby, snenia,
doterajšie priateľstvo,
nech sa odo dnes zmenia
v najkrásnejšie manželstvo.

***

Ako ty jemu, tak on tebe,
verní si buďte v každej dobe.
Jeden druhého si vážte,
stále s láskou žiť sa snažte.
Láska najväčší je dar,
buďte navždy šťastný pár!