vyznanie

Vyznanie

Tak stojím pred tebou,
ako nahý, dušou i telom.
Nič už neskrývam, všetko už vieš.
Ja pýtam sa ťa, čo mi odpovieš?

No pred tým ešte to mi ver,
púť to bola pridlhá.
Ja hľadal som ťa každý deň
pre ten kúsok objatia.

Pre ten pocit, keď ti v duši
zvon sa v ušiach rozozvučí.
Keď pre oči nevidíš,
či bdieš, a či iba sníš.

Keď city v tebe vzbúria sa
a srdce jasne zaplesá,
v tom okamihu presne viem,
čo od života vlastne chcem.

To dievča, čo predo mnou tu stojí,
tú ženu, čo o muža sa bojí.
To šťastie, čo rodinu vždy stmelí,
tú lásku, čo obaja sme chceli.

Vyznanie muža

Tak pýtam sa ťa v tento deň,
keď mužom tvojím stať sa chcem.
Dnes srdce ti dávam na dlani.
Odpovedz, budeš moja pani ?

Však pred tým ešte sľúbiš mi
šťastie, lásku, v noc i dni.
Nech pokoj v našej duši je,
len tak nám láska prežije.

Za to všetko ponúkam ti ja,
že city moje sa nezmenia.
Že ochránim ťa pred všetkým
smútkom, strachom, bolesti.

Že budeš moja jediná,
čo v srdci mojom miesto má,
že prekonám i nemožné,
pre pokoj v našej rodine.

Ja ponúkam ti svoju dlaň
a v nej osud, čo pre teba mám.
A od teba jedno počuť chcem,
že: „Ženou tvojou stať sa chcem„.

Kroky lásky

Dnes si ešte ženích, no o chvíľu muž.
Tak zaželať ti veľa šťastia? Čo iného už.
Láska priviedla kroky tvoje práve sem,
preto ona splní tajný tvoj ti každý sen.

Je to ľahké, práve teraz jej plnú čašu máš,
preto ona ľahko teraz plní ti, o čo zažiadaš.
Však nezabudni, že práve tak jak každá čaša,
pre nepozornosť rozbije sa, keď jej zažiada sa.

Hoc i nezdá sa, krehká je jak lupeň ruže.
Keď pozor nedáš, opadne ti, odstanú ti už len
ostré tŕne, čo zabodnú sa do rúk, do pokožky
s bolesťou silnou, čo postaví ti len prekážky.

Preto pozor veľký musíš na lásku svoju dať.
Každý deň, jak krehkú kvetinu si pestovať.
Predsa vieš to, veď to si práve teraz sľúbil,
to v očiach uvidela, v deň, keď si sa zaľúbil.

Nuž a práve pri tom nech pomáha ti šťastie,
pochopiť krehkú dušu, čo pri tebe stáť smie.
Ona vytvorí ti teplý domov, to ti dodá sily
pri ceste životom, ktorý ste si dnes zvolili.

Nech teda ono každý deň vám žiari z očí,
nech len láska na cestu s vami vždy vykročí,
tak nech pokoj naplní vám obom srdcia,
tak splní sa vám, čo nosíte si v svojich očiach.

Pod závojom lásky

Veľké srdce, v duši odhodlanie ukryté,
pod závojom lásky oddávaš sa dnes
tomu, kto ti sľúbil lásku, šťastie, oporu
v živote, keď kráčať budeš spolu s ním
cestou ktorú ste si vybrali – už spolu.

Mamke posledné si zbohom daj,
kým otec ti ruku z dlane vydá tomu,
koho ľúbiš a kto ľúbi teba tiež.
Utri slzu z očí, čo duša tlačí von,
usmej sa, nech prekrásna si nevesta.
Zdvihni hlavu a vykroč krokom k tomu,
ktorý čaká na teba, by splnil ti tvoj sen.