kluc.png
Here we go round the mulberry bush
The mulberry bush, the mulberry bush
Here we go round the mulberry bush
So early in the morning

This is the way we wash our clothes
Wash our clothes, wash our clothes
This is the way we wash our clothes
So early Monday morning

This is the way we iron our clothes
Iron our clothes, iron our clothes
This is the way we iron our clothes
So early Tuesday morning

This is the way we mend our clothes
Mend our clothes, mend our clothes
This is the way we mend our clothes
So early Wednesday morning

This is the way we sweep the floor
Sweep the floor, sweep the floor
This is the way we sweep the floor
So early Thursday morning

This is the way we scrub the floor
Scrub the floor, scrub the floor
This is the way we scrub the floor
So early Friday morning

This is the way we bake our bread
Bake our bread, bake our bread
This is the way we bake our bread
So early Saturday morning

This is the way we go to church
Go to church, go to church
This is the way we go to church
So early Sunday morning

Pri kliknutí na kľúč zaznie melódia piesne.
Na ilustrované video a spievanú pesničku sa môžete pozrieť tu: