velkanoc17K novej jari veľa sily ,
by ste v zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody ,
spokojnosti a pohody.

***

Láska Zeleného štvrtku ,
viera Veľkého piatku ,
nádej Bielej soboty
a víťazstvo Veľkonočnej nedele ,
nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

***

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky ,
hojnosť zdravia , šťastia a lásky Vám praje…

***

Na stole bahniatka a veľké dobroty,
príde i láska , vykroč jej oproti!
Nepokaz nikomu tieto dni sviatočné ,
veď patria každému sú predsa veľkonočné.

***

Pekné sviatky , dobrú zhodu ,
ženám čerstvú , sviežu vodu ,
mužom tiež nech sladko je ,
nech si prídú na svoje.

***

Kázal gazda aj gazdička ,
aby dali tri vajíčka ,
jedno biele dve červené,
to je moje potešenie.

***

Sladké koláče , ohybné korbáče ,
vodu studenú , šunku údenú ,
veľa radosti a málo starosti praje …

***

Sviatky jari sú tu zas ,
oslávte ten krásny čas.
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov ,
veľa zdravia a pohody praje…

***

Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári,
želáme Vám k sviatku jari.

Korbáč , vodu , kraslíc moc ,
nech prinesie Veľká noc.
Šťastie , zdravie , smiechu veľa ,
úprimne Vám všetkým želá…

***

Na Veľkú noc v mojom vinši
nemôže byť pozdrav inší,
ako dobrú šibačku
a kúpačku aj s výslužkou vo vačku.

***

Sviatky plné milosti,
požehnania hojnosti
od vzkrieseného Spasiteľa
rodina naša s láskou želá.

***

Už sú sviatky Veľkej Noci,
buď uterák na pomoci,
keď Ťa voda z vedra zmočí
a korbáč na chrbát skočí.

***

Vo svetle tohto radostného posolstva
nech je slávenie Veľkej Noci pre Vás
prameňom nádeje radosti a pokoja.

***

Už sa blížia sviatky jari,
tešia sa veľkí, malí.
Dievky zas len báť sa budú,
svoje šaty sušiť budú.
Takáto je Veľká Noc,
tá ma svoju čarovnú moc.

***

Krásne a pohodové prežitie Veľkej Noci,
nech Vás všetkých radosť a veselosť má
vo svojej plnej moci,
nech sa u Vás voda aj vodka točí,
a nech baby poriadny prúd vody zmočí.

***

Požehnané Veľkonočné sviatky,
plné milosti z Kristovho zmŕtvychvstania Vám želá…

***

Koláč, šunka nech Ti chutí,
vínko nech hlávku nepomúti,
veď len raz za dlhý rok
tu máme tú prekrásnu Veľkú Noc.

***

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky,
nádej z Kristovho víťazstva,
vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi,
hojnosť zdravia a síl vyprosuje…

***

Gúľaj sa vajíčko, cez hory, doliny,
prines môj Veľkonočný pozdrav do každej rodiny.

***

Radujte sa, ó kresťania,
v srdciach Vašich plesajte.
Z mŕtvych povstal náš Spasiteľ
aleluja spievajte.