bell.jpgZvoní,zvoní zvonček malý.
Zvoní,zvoní zvonček malý.
Vianoce sú pred dverami
rozvoniava celý dom
vianočný je plný stôl.

A keď sa sviečočka slávnostne zapáli
nie v jedných očičkách iskrička zažiari.
Iskrička radosti po líčku sa zgúľa
mamičkine rúčky nežne ma pritúlia.

Ježiško príde
Sniežik padá, zima výska,
len nám radosť srdce stíska,
že maličké Jezuliatko
navštívi nás už zakrátko.

Na obláčku z neba zletí,
čakajú ho dobré deti,
zohrejú mu skrehlé rúčky,
privítajú potichučky.

Sniežik padá – biele stráne
zjagajú sa rozspievané
a maličké Jezuliatko
privinieme k srdcu sladko.

Vianočná
Anjelíci z vločiek snehu
robia bielu perinku,
aby dobre zohrievala
milú svätú rodinku.
Najmä malé Jezuliatko
uložené v jasličkách,
aby mu len sladké sníčky
spočinuli na očkách.

Vianočný stromček
Padá sniežik, štípe mráz,
Vianoce tu máme zas.
Stromček svieti a sa jagá,
prekvapenie na mňa čaká.
Čakajú nás balíčky
od ocka a mamičky.

Advent
Advent, advent, štyri sviece,
prvá z nich sa zatrbliece.
Za ňou druhá, tretia zhorí,
prinesieme stromček z hory.
A keď štvrtá horí stíška
tešíme sa na Ježiška.

Vianoce
Zima prišla, vietor duje,
vonku sniežik poletuje.
Cez oblok sa tlačí mráz,
Vianoce už sú tu zas.

Deti v očiach iskru majú,
svetielko ňou zažínajú.
teplom svojho srdiečka,
zohrejú aj Ježiška.

Sniežik ešte padá, padá,
človek lásku stále hľadá.
Ježiško k nám príde včas,
daruje nám pokoj, lásku,
uloženú v nás!

Vianočná vločka
Najkrajšie je vprostred Vianoc,
keď ti zrazu sadne na nos
malá vločka.
Poštípe ťa ako frčka
do nosa.
Svet sa zrazu s tebou točí,
vyskočia ti slzy z očí.
Prepáč, neplač!
– Stalo sa.

Cingi-lingi
Máme pekný veľký stromček,
na stromčeku zlatý zvonček.
Cingi-lingi bom, bom, bom,
čo nájdeme pod stromkom?

Nájdeme tam pekné hračky,
autíčka aj biele mačky.
Pastelky a lízanky,
pre Jankov a Zuzanky.

Vianoce
Po roku k nám prišli zas,
Vianoce a lásky čas.
Guľky, sviečky, zvončeky,
zdobia v izbách stromčeky.

Kúpil otec rybu
Kúpil otec rybu dnes na svitaní,
už si pekne pláva doma vo vani.
Sem tam hodí chvostom, sem tam spraví čľup,
len sa rybka moja, len sa pekne kúp.

Kúpil otec rybu, veľkú ako slon,
rybinou a sviatkami vonia celý dom.
Od rána sa v izbe stromček ligoce,
kúpil otec rybu, veď sú Vianoce.

Vianoce
Vianoce sú, keď sme spolu,
keď rodina sadá k stolu.
Mamka, ocko, detičky,
dedkovia aj babičky.
Vianoce sú od Ježiška
dal nám lásku do balíčka.
Bolo jej dosť. Dostal každý,
rozdelil ju raz a navždy.
Medzi ľudí, kvietočky,
zvieratká aj včeličky.
Kúsok lásky zo srdiečka,
ukry aj ty do balíčka.