zvoncek.jpg

Lásky, šťastia hodiny,
v kruhu svojej rodiny
užite si spoločne,
krásne sviatky vianočné
a nech dlho prevláda
novoročná nálada.

Už opäť tu máme z roka najkrajší čas,
keď ľudské teplo je silnejšie
ako vonku štípajúci mráz.
Vločky na ruku dopadnú,
teplom sa roztopia,
krásou ti srdce pohladia,
v duši náladu rozlejú
a keď pri stromčeku ťa dary potešia
a v oku sa ti slza zaleskne… nie si sám.
Niekto na teba myslí
a spomienku s prianím prekrásnych Vianoc
ti zimným vánkom k tebe odo mňa prinesú.

Na Vianoce a v Novom roku
vinšujeme vám nastokrát
teplé slnko nad domovom,
dobré skutky s dobrým slovom,
zdravia, šťastia akurát,
aby vás mal každý rád.

Blaha, šťastia hodiny
v kruhu svojej rodiny
užite si spoločne!
Krásne sviatky vianočné
zo srdca všetkým želá
rodina naša celá.

Keď Tichá noc … zaznie sladko,
sviečočky sa rozhoria,
privítame Jezuliatko,
srdcia sa nám otvoria.
Nech aj u vás sa rozbúši
každé srdce blažené,
rozleje sa radosť v duši,
starosti čo zaženie.

Na jedličke sviečky svietia,
v jasliach leží Božie dieťa.
Nech vás jeho láska hreje,
žiari i v tmách beznádeje,
do sŕdc, duší vašich vloží
radosť, šťastie, pokoj boží.

V dolinách keď za večera zaznie zvonov hlas,
z neba na zem keď pozerá prvej hviezdy jas,
Vianoce sa u Vás slávia,
aj my s prianím šťatia, zdravia,
pozdravujeme Vás.

Keď si zasadnete spolu
k štedrovečernému stolu,
nech Vám všetkým srdcia vedno
bijú ako srdce jedno,
v ktorom jedna túžba rastie:
láska, pokoj, radosť, šťastie.

Čas vianočný je tu opäť,
vonku len sneh hustý
nesmelo na dvere klope,
musíme ho vpustiť.
Priniesol nám radosť, lásku,
tovar veľmi vzácny,
má ho, zdá sa, plnú tašku,
hoci nie je lacný.

Biely sneh, na okne kvety mrazivé,
všetky deti už túžia po zime.
So zimou Vianoce prichádzajú,
radosť do detských očí prinášajú.
Prežite ich v kruhu blízkych duší,
nech láska a spokojnosť zo všetkých srší.

Nešťastným šťastíčko ,
chorým zdravíčko ,
chudobným konto mastné ,
rodičom deti šťastné ,
slepým svetlo ,
zamrznutým teplo
a teplým aby to
v hlave preplo…

Ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila.
Ak dá človek viac čo v sebe skrýva.
Ak vládne všade ticho
a počuť len praskať mráz.
Padajúce vločky
a v detských očiach je vidieť jas.
Tak prišla doba , keď každý pre každého
má pár prívetivých viet ,
pre ten zázrak Vianoce
a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!

Za oknom vločka padá a zvonček cinká,
zapáľte sviečku zľahka zľahulinka,
v tú chvíľu láska a šťastie blikoce
a my Vám prajeme šťastné Vianoce.

Jedna vločka, druhá vločka,
kto bol dobrý, ten sa dočká.
Všetko sa už ligoce,
hurá, idú Vianoce.
Ježiškovi napíšem,
nech ti splní každý sen.

Nech pocit šťastia, radosti
sa v dušiach vašich rozhostí,
keď štedrý deň k vám zavíta.
Nech láska v srdciach ukrytá
sa mocným prúdom vyroní,
keď stromček tíško zazvoní.

Pod stromčekom dary,
detská tvár už žiari,
pod stromčekom balíčky
pre veľkých i maličkých.
Každý si v nich nájde
radosť, šťastie, nádej.