detektiv

(prísne tajné!!! )
Dňasa koná prvé neoficiálne stretnutie detektívov !
Miesto stretnutia : adresa
Čas : od-do
Tajné heslo : Sherlock
Vstupný kód : 00-7
Potvrdiť prijatie správy do :

Tip na pozvánku: na papier odtlačte podrážku z topánky vášho dieťaťa

Hádanie pesničiek
Do klobúka vhoďte papieriky s názvami známych pesničiek. Každé dieťa si vytiahne jeden papierik a musí zaspievať určenú pieseň so zatvorenými ústami. Zvyšní “detektívi” hádajú, o akú pieseň sa jedná. Ten, kto najviac uhádne, dostane malú odmenu.
Tajomstvo v krabici
Potrebujete nepriehľadné prázdne krabičky a plniaci materiál : ryžu, fazuľu, vatu, kryštálový cukor, gombíky, mince, klince, atď. Každú krabičku naplníte jedným z týchto materiálov. Detektívi ňou musia zatriasť a hádať, čo je vo vnútri. Kto má najviac správnych odpovedí, vyhráva.

Modelovanie
Pripravte si slané cesto (návod nájdete tu) a klobúk s lístkami. Na každý napíšte jeden ľahko modelovateľný predmet- výber prispôsobte veku deti (jablko, banán, strom, auto,…). Každé dieťa si ťahá postupne lístok a modeluje, ostatní hádajú, čo to je za predmet. Kto uhádne najviac, získava odmenu. Môžete odmeniť i najšikovnejšieho modelára.
( Ak výtvory detí upečiete v trúbe, môžu si ich odniesť so sebou ako spomienku na oslavu. Na plech položte alufóliu, na ňu ich poukladajte a upečte pri 150°C. Dávajte pozor, aby sa nič nepripálilo!)

Zlodej prsteňov
Prsteň, prsteň putuje,
v ktorej ruke že to je?
Nikto z nás to nevie,
detektív nám povie
Detektív nám prezradí
kto tu stratu nahradí.
Detektív??

Deti si posadajú do kruhu, detektív do jeho stredu. K hre potrebujete dostatočne dlhú a pevnú šnúru, tak aby ju každý hráč z kruhu mohol uchopiť do rúk. Na ňu navlečiete jeden prsteň a jej konce zviažete. Následne všetci hovoria riekanku (môžete si vymyslieť i nejakú vlastnú verziu) a prsteň putuje nebadane z ruky do ruky. Keď deti na konci riekanky oslovia detektíva, musí hádať, kto má prsteň. Ak uhádne, vymení si so “zlodejom” miesto.

Zoraďte sa podľa veľkosti
Každý hráč potrebuje šatku, ktorou si zaviaže oči. A teraz musia deti “vidieť” pomocou rúk, tj. musia vytvoriť jeden rad od najmenšieho po najväčšieho. Dotýkajú sa iba rukami a nesmú pri tom prehovoriť.

Pohotoví detektívi

alebo “už ste sa potkli o vlastné ucho?”
Postavte sa do kruhu. Jeden hráč stojí v jeho strede a vyberá si postupne protihráčov. Povie napr. :”toto je moje ucho”, ale chytí sa pritom za koleno. Jeho protihráč musí bleskovo zareagovať a povedať :” toto je moje koleno” a chytí si na oplátku ucho. Ak sa pomýli, musí splniť nejakú úlohu ( napr. obísť celý kruh skákaním na jednej nohe,…)